Live beelden bij Tata Steel

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel waardevolle natuur voor. De biotopen bij het staalbedrijf zijn onder meer natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos. Bijzondere soorten die er voorkomen zijn de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanrietzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en moeraswesporchis. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje

Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden: “We zijn trots op de waardevolle natuur op ons terrein. Via deze webcams willen we iedereen daarvan laten meegenieten.”

Klik op de afspeelknop voor live beeld en vergroot het beeld via het icoontje rechtsonderin de player.

Nest torenvalk

Deze webcam toont de locatie waar in 2017 een koppel torenvalken heeft gebroed. De torenvalken zijn inmiddels weer gesignaleerd, maar de nestlocatie was bij hun komst ingenomen door een paartje kauwen! De torenvalken hebben al enkele malen hun ongenoegen kenbaar gemaakt richting de ‘krakers’ op het nest. Binnenkort zal duidelijk worden wie er uiteindelijk gaat broeden op deze plek. 

Torenvalk versus Kauwen

Sloot op het noordterrein


Deze sloot trekt veel vogels (waaronder de ijsvogel, die vlakbij broedt) en insecten, waaronder diverse soorten libellen en waterjuffers.


Vergroten biodiversiteit

Samen met natuurbeheerder PWN werkt Tata Steel aan het vergroten van de biodiversiteit op het terrein en in de omliggende natuurgebieden. Zie het persbericht over de samenwerking.

Lees meer