Live beelden bij Tata Steel

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel waardevolle natuur voor. De biotopen bij het staalbedrijf zijn onder meer natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos. Bijzondere soorten die er voorkomen zijn de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanrietzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en moeraswesporchis. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje.

Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden: “We zijn trots op de waardevolle natuur op ons terrein. Via deze webcams willen we iedereen daarvan laten meegenieten.”

Deze webcam toont de onlangs door vrijwilligers aangelegde ijsvogelwand bij een sloot op het noordterrein van Tata Steel. De ijsvogel broedt graag in steile wanden aan het water. De prachtig gekleurde ijsvogel is inmiddels meerdere malen gezien op de takken boven en naast de ijsvogelwand. De grote vraag is nu: gaat hij hier dit jaar al broeden? De sloot trekt ook veel andere vogels en insecten, waaronder diverse soorten libellen en waterjuffers. Inmiddels is de ijsvogel al meerdere keren gespot, zie in deze video hieronder.


Vergroot het beeld via het icoontje rechtsonderin de player. Let op: de beelden zijn vanaf 09.00 uur tot ongeveer 22.00 uur te zien. De webcam loopt op zonne-energie.

IJsvogelwand


Powered by Tata Steel

 

Vergroten biodiversiteit

Samen met natuurbeheerder PWN werkt Tata Steel aan het vergroten van de biodiversiteit op het terrein en in de omliggende natuurgebieden. Zie het persbericht over de samenwerking.

Lees meer