Community Partners

Tata Steel is zich sterk bewust van zijn plek in de omgeving. Daarom maken we echt werk van duurzaam ondernemen en nemen we onze sociale verantwoordelijkheid serieus.

Tata Steel levert als werkgever en via aanbestedingen een belangrijke bijdrage aan de lokale en nationale economie. We stimuleren de regionale werkgelegenheid als werkgever alsook door actieve deelname in diverse besturen, federaties en adviesraden. Tevens stimuleert en ondersteunt Tata Steel culturele, sociale, educatieve, en sportieve activiteiten en evenementen in de regio.

Tata Steel steunt een aantal sportieve en culturele activiteiten in de regio. Ook organiseert het staalbedrijf al 82 jaar het internationaal beroemde Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Verder ondersteunt Tata Steel Telstar, de voetbalclub uit IJmuiden.

Tata Steel in IJmuiden wil een goede en duurzame relatie onderhouden met haar omgeving. Om die reden ondersteunt het bedrijf initiatieven die het welzijn van de omgeving positief beïnvloeden. Daarom hebben we het programma Future Generations opgezet, een programma met focus op toekomstige generaties. Hiermee richt Tata Steel zich op duurzame initiatieven die voordeel bieden aan grotere groepen in onze directe omgeving.