Live beelden Torenvalk bij Tata Steel

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel bijzondere natuur voor, waaronder een kolonie oeverzwaluwen. Een jaar of vijf geleden hebben deze bijzondere vogels zich gevestigd in een steile wand van een heuvel zand. Ook dit jaar nestelen ze weer op deze locatie.

Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden: “We zijn trots op de waardevolle natuur op ons terrein. Via deze webcams willen we iedereen daarvan laten meegenieten.”

Klik op de afspeelknop voor live beeld en vergroot het beeld via het icoontje rechtsonderin de player.


De heuvel waar de oeverzwaluwen in zelf gegraven gangen hun nesten bouwen bestaat uit zand dat is vrijgekomen bij een bouwproject. Het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft veel bijzondere biotopen, waaronder natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos. Bijzondere soorten die er voorkomen zijn onder meer de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanrietzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en de moeraswesporchis. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje.

Vergroten biodiversiteit

Samen met natuurbeheerder PWN werkt Tata Steel aan het vergroten van de biodiversiteit op het terrein en in de omliggende natuurgebieden. Zie het persbericht over de samenwerking.

Lees meer