Profiel

Tata Steel produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal voor producten die het leven vergemakkelijken. Het bedrijf is het op vijf na grootste staalconcern ter wereld.

Tata Steel wil verantwoord staal maken. Dat is alleen mogelijk vanuit een gezonde balans tussen de belangen voor mens, milieu, omgeving en het bedrijf.

In ons beleid maken wij belangrijke afwegingen. Door balans te zoeken leveren wij een bijdrage aan de (kennis) economie en houden we tevens rekening met onze omgeving en het milieu. Lees meer

Tata Steel Nederland is onderdeel van Tata Steel Group, een van de grootste staalconcerns in Europa.

De geschiedenis van Tata Steel in Nederland begint in 1918. In dat jaar wordt het staalbedrijf in IJmuiden opgericht.

Tata Steel is zich sterk bewust van zijn plek in de omgeving. Daarom maken we echt werk van duurzaam ondernemen en nemen we onze sociale verantwoordelijkheid serieus.

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel waardevolle natuur voor. De biotopen bij het staalbedrijf zijn onder meer natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos. Bijzondere soorten die er voorkomen zijn de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanrietzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en moeraswesporchis. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje.

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel bijzondere natuur voor, waaronder een kolonie oeverzwaluwen. Een jaar of vijf geleden hebben deze bijzondere vogels zich gevestigd in een steile wand van een heuvel zand. Ook dit jaar nestelen ze weer op deze locatie.

Contact

  • Tata Steel Nederland
  • Postadres: Postbus 10.000
  • 1970 CA IJmuiden
  • Bezoekadres: Dudok Huis
  • Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord
  • T +31 (0) 251 499111 (centrale)
  • E feedback@tatasteeleurope.com