Staal: een veelzijdig product

21 Oct 2014

Tata Steel in IJmuiden kijkt niet alleen naar mogelijkheden om een product in de markt te zetten, maar ook naar de toegevoegde waarde van staal voor een duurzame omgeving. Staal is een veelzijdig en milieuvriendelijk materiaal. Het past in de huidige markt, waarin steeds meer vraag is naar innovaties en nieuwe producten. Het creëren van toegevoegde en blijvende waarde is daarbij van belang. Te denken valt aan het hergebruik van materiaal, zoals recycling van blik.

Verpakkingsstaal is het meest gerecyclede verpakkingsmateriaal binnen Europa. Dit voorkomt niet alleen het gebruik van nieuwe grondstoffen, maar ook verspilling van materiaal en energie. In Nederland wordt momenteel meer dan 90% van alle blikverpakkingen gerecycled.

Doordat schroot wordt gebruikt om nieuw staal te maken bespaart een ton gerecycled staal meer dan anderhalf keer zijn gewicht in CO2-uitstoot. Met iedere ton staal die we recyclen besparen we bovendien:

  • 0.5 ton kolen
  • 1.5 ton ijzererts
  • 40% water
  • 70% energie
  • 75% broeikasgasemissies

Het recyclen van staal levert dus een behoorlijke milieuwinst op.