Een gezondheidsprogramma op maat

21 Oct 2014

Tata Steel is een groot bedrijf, waar veel mensen werken. Vrijwel iedere verschijningsvorm van intermenselijke relaties komt in deze sociale entiteit dan ook voor. In geval van situaties waar discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en/of pesten een rol spelen staat een medewerker (de melder) vaak alleen.

Met de aanstelling van zeven vertrouwenspersonen van Tata Steel en twee vertrouwenspersonen van Arboned wordt de mogelijkheid tot bijstand geboden. Zij zijn specifiek opgeleid en werken geheel onafhankelijk van Tata Steel op basis van strikte vertrouwelijkheid tussen vertrouwenspersoon en melder. Procedures hebben altijd tot doel het beëindigen van de genoemde situaties. De nadruk ligt hierbij voor de vertrouwenspersoon op het begeleiden en ondersteunen; de melder bepaalt altijd welke actie wordt ondernomen.