Luchtkwaliteit in de omgeving

22 Oct 2014

Luchtkwaliteit in de woongebieden in de IJmond voldoet aan de norm

De provincie Noord-Holland concludeerde dat de hoeveelheid fijn stof in de lucht in de bewoonde delen van de IJmond in 2013 vergelijkbaar was met 2012 en lager dan de gestelde norm. Uitzondering hierop is de PM10 concentratie op het meetstation Reyndersweg. Dit is een onbewoonde locatie. Hier is wel een hogere waarde gemeten, mogelijk het gevolg van de meer oostelijke windrichting ten opzichte van 2012. Het meetpunt Reyndersweg en het meetpunt Staalstraat hebben als primaire doel het in beeld brengen van de lokale bronbijdrage aan de luchtkwaliteit. Op deze meetpunten hoeft conform de Wet Milieubeheer niet getoetst te worden aan de norm.

Op vrijdag 14 maart 2014 zijn in Wijk aan Zee twee tijdelijke mobiele meetpunten in gebruik genomen, die gedurende een half jaar de hoeveelheid fijn stof in de lucht (PM10) meten. Een punt staat aan de Dorpsweide (Julianaweg/Zeecroft), het andere meetpunt bij Paasdal. Het verzoek om een extra meetpunt in bewoond gebied te plaatsen komt van de Dorpsraad Wijk aan Zee en is verder tot stand gekomen door een samenwerking van de provincie Noord-Holland, de IJmond-gemeenten, de Dorpsraad, de Milieufederatie en Tata Steel.

Tabel 1: Gemeten concentraties 2013 in ┬╡g/m3.

Stof┬¦
Eenheid
Wettelijke Norm┬¦
IJmuiden 551
┬¦Wijk aan Zee 553┬¦
┬¦De Rijp 556
Bos-
weg 5576
Bever-
wijk West 570
Staal straat 5726
Reyn-
ders Weg 5736
NO ┬¦[jaar] ┬¦- ┬¦9 ┬¦6 ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦
NO2 ┬¦[jaar]1 ┬¦40 ┬¦27 ┬¦20 ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦
NO2 ┬¦Max.{uur] ┬¦200 ┬¦152 ┬¦94 ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦
CO ┬¦Max.[8 uren] ┬¦10000 ┬¦3578 ┬¦2760 ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦
H2S ┬¦99,5 p (uur) ┬¦- ┬¦15 ┬¦12 ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦
SO2 ┬¦[jaar] ┬¦20 ┬¦5 ┬¦3 ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦ ┬¦
PM10 ┬¦[jaar]2,4 ┬¦40 ┬¦25 ┬¦26 ┬¦20 ┬¦27 ┬¦23 ┬¦23 ┬¦34
PM10 ┬¦N [dag]2,4 ┬¦50 n<35 ┬¦15 ┬¦15 ┬¦5 ┬¦28 ┬¦12 ┬¦9 ┬¦57
PM2.5 ┬¦[jaar]3,5 ┬¦25/20 ┬¦15 ┬¦16 ┬¦ ┬¦ ┬¦13 ┬¦15 ┬¦17

1. Grenswaarde vanaf 2015.

2. Exclusief zeezoutcorrecties (- 4 ┬╡g/m3 voor de IJmond en -3 ┬╡g/m3 voor De Rijp op het jaargemiddelde en -4 dagoverschrijdingen op alle locaties).

3. Grenswaarde PM2.5 voor 2015: 25 en voor 2020: 20 ┬╡g/m3. Daarnaast geldt er een 20% reductieverplichting op stadsachtergrondlocaties (zie annex XIV in 2008/50/EC).

4. PM10 waarden zijn in 2013 als volgt tot stand gekomen:

  1. Op de stations 551, 553 en 556 staan Met-one BAM monitoren met USA afscheiders en is de meetdata gecorrigeerd met een factor 0,92;
  2. Op station 570, 572 en 573 staan eveneens Met-one BAM monitoren met EU afscheiders. De PM10 waarden zijn hier niet gecorrigeerd (factor 1,0).

5. De PM2.5 waarden zijn in 2013 als volgt tot stand gekomen:

  1. Op de stations 551, 553, 570, 572 en 573 is gemeten met een Met-one BAM 1020 en is de data gecorrigeerd met een factor 0,96.

6. Op de meetstations Bosweg, Staalstraat en Reyndersweg hoeft conform het toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium niet te worden getoetst aan deze grenswaarde, zie Artikel 5.19 lid 2 van de Wet milieubeheer en artikel 22 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

┬¦

Grafiek Meetwaarden

Toelichting figuur: De meetwaarden in de afbeelding zijn nog niet gecorrigeerd met de zeezoutaftrek. Voor de grenswaarde is aangenomen dat tot 2011 een aftrek van zes dagen (grenswaarde 41 dagen) en vanaf 2012 vier dagen (grenswaarde 39 dagen) mag worden toegepast.

┬¦