Energie- en milieumaatregelen

22 Oct 2014

Energie efficiency programma

Bij Tata Steel analyseert een groep experts ├⌐├⌐n voor ├⌐├⌐n alle bedrijfsonderdelen op mogelijkheden om energie te besparen. Eind 2014 zullen alle fabrieken geanalyseerd zijn. Deze ΓǤenergy efficiency wavesΓÇÔ leveren uiteenlopende idee├½n op. Soms zijn eerst investeringen nodig, zoals aanpassingen van branders in de ovens, een energiezuiniger┬¦koeling (droge rollen DSP) of energiezuinige pompen en motoren.

Andere verbeteringen zijn mogelijk door slimmere regelingen en een andere manier van werken. Een voorbeeld hiervan is de hogere terugwinning van gassen bij de staalfabriek. Door het proces strakker te sturen en langer gas terug te winnen hoeft minder gas te worden gefakkeld en kan meer productiegas worden benut.

┬¦

Voorkomen van energieverspilling

Soms wordt energie verspild doordat vraag en aanbod niet optimaal op elkaar aansluiten. In 2013 is door beter te sturen het zogenaamde affakkelen gereduceerd van 1,9% tot 0,7% van alle geproduceerde gassen.

Dit is gelukt dankzij het stabiliseren van processen, het verder verbeteren van de onderlinge afstemming, de nieuwe kooksovengasleiding en aanpassingen aan de plakkenovens in de Warmbandwalserij.

Soms wordt energie verspild doordat apparatuur niet tijdig wordt uitgezet bij stilstanden, waardoor onnodig energie wordt verbruikt. Door hier extra aandacht aan te besteden is energieverlies geminimaliseerd. Met een energiemonitor wordt energieverbruik inzichtelijk gemaakt en kan sneller worden ingegrepen.

┬¦

Doekfilterinstallatie eerder opgeleverd

In november 2013 - een jaar eerder dan gepland - werd de Doekfilterinstallatie bij de Sinterfabriek volledig in bedrijf genomen. De officiële opening van de installatie in december stond symbool voor de constructieve samenwerking tussen provincie, Dorpsraad Wijk aan Zee en Tata Steel. De oplevering van de installatie was een belangrijke mijlpaal voor het staalbedrijf en de omgeving.

Met de nieuwe installatie wordt de hoeveelheid fijn stof, zware metalen en dioxinen in de uitstoot van de Sinterfabriek met minimaal 75% gereduceerd.

In 2013 was al resultaat zichtbaar. Dankzij de realisatie van de Doekfilterinstallatie is de uitstoot van fijn stof vanaf het terrein van Tata Steel in IJmuiden in 2013 met 11% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De daling werd al eerder ingezet (een deel van de installatie was in 2011 klaar). In 2012 nam de uitstoot van fijn stof vanaf het bedrijfsterrein af met 16% (ten opzichte van 2011) en in 2011 met 7% (ten opzichte van 2010). De uitstoot zal de komende jaren nog verder dalen.

De Doekfilterinstallatie voor de rookgasreiniging verving eind 2013 de hogedrukwasser. Deze maatregel draagt ook bij aan het verminderen van geuremissies.