Eerste schop in de grond voor fabriekshal Tata Steel & Harsco

15 May 2019

Tata Steel en Harsco hebben vandaag met genodigden de eerste schop in de grond gestoken als symbolische start van de bouw van de fabriekshal tegen grafiethinder. Inwoners uit Wijk aan Zee, lokale vertegenwoordigers en overheden waren uitgenodigd om aanwezig te zijn en kregen toelichting over het overkoepelende plan tegen overlast dat Tata Steel op 6 juni zal presenteren aan de omgeving.

Fabriekshal maakt samen met andere maatregelen einde aan grafietoverlast in Wijk aan Zee 
De symbolische handeling werd verricht door Jan van Kampen, initiatiefnemer van Stofmelder.nl, de burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, Adnan Tekin, Linda Valent, vertegenwoordiger van de Dorpsraad en de directeuren van Tata Steel IJmuiden en Harsco, Hans van den Berg en Andries van der Horst Jansen. Genodigden kregen daarnaast een 360° video-demonstratie van de verwerking van ROZA-slak in de nieuwe fabriekshal. Aansluitend konden omwonenden deelnemen aan een burentour. Lokale vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden verzamelden zich in het congrescentrum voor een speciale burentafel, waar men toelichting kreeg op de vervolgstappen en het integrale plan om de verschillende vormen van hinder voor de omgeving aan te pakken.  

“Sinds afgelopen zomer heeft Wijk aan Zee te maken met grafiet dat van tijd tot tijd neerdaalt in het dorp”, aldus Martijn Smit. “Met de bouw van de fabriekshal die vandaag van start gaat, zetten Tata Steel en Harsco een grote stap om een einde te maken aan de grafietoverlast voor de omgeving.”

Belangrijke mijlpaal in integraal plan
De realisatie van de hal, die uiterlijk april 2020 gereed voor gebruik zal zijn, verloopt volgens planning. Daarnaast gebruikt Tata Steel vanaf volgend jaar platte bakken in plaats van diepe slakpannen voor de verwerking van ROZA-slak. Hierdoor ontstaat een lange dunne plaat ROZA-slak. Dit zorgt voor een snellere koeling waardoor de slak afgedekt vervoerd en verwerkt kan worden in de nieuwe hal.

De maatregelen tegen grafiet zijn onderdeel van het integrale plan tegen overlast dat Tata Steel eind maart heeft aangekondigd. Dit bestaat uit korte- en langetermijnoplossingen waarmee alle vormen van overlast worden aangepakt, zoals stof, geur en geluid. Op 6 juni zal dit plan tijdens een informatieavond voor inwoners uit de IJmond worden gepresenteerd. 

Hans van den Berg: “We zijn heel blij dat de bouw van de hal tegen grafiethinder van start gaat. We stoppen natuurlijk niet bij deze vorm van overlast. We willen een goede buur zijn die structureel minder overlast veroorzaakt voor de omgeving. We werken daarom hard aan een overkoepelend plan om alle vormen van overlast aan te pakken. Het plan bestaat uit oplossingen voor zowel de korte als lange termijn waarvoor we aanzienlijke inspanningen gaan plegen.”

Burentour 18 mei
Voor omwonenden die niet aanwezig konden zijn, is een extra burentour georganiseerd op 18 mei, waarbij ook de locatie van de nieuwe fabriekshal bezocht wordt. Voor beide burentours hebben zich inmiddels meer dan tachtig mensen aangemeld.