De herkomst van onze ertsen en kolen

21 Oct 2014

Tata Steel in IJmuiden verbruikte in 2013 zoΓÇÔn 8,2 miljoen ton ijzererts. Dit ijzererts was afkomstig uit Brazili├½, Zweden, Noorwegen, Canada, India, Mauritani├½, Rusland en Venezuela. Toeleveranciers zijn grote, internationaal opererende mijnbouwbedrijven die in deze landen actief zijn.

De door Tata Steel in IJmuiden in 2013 verbruikte hoeveelheid kolen bedroeg 4,1 miljoen ton. Deze kolen zijn afkomstig uit Australië, Verenigde Staten, Rusland en, in kleinere volumes, uit Noorwegen en Venezuela. Kolen worden bijna altijd direct afgenomen van grote, internationaal opererende mijnbouwbedrijven.

Alle grote leveranciers van ijzerertsen beschikken over een milieuzorgsysteem op het niveau van ISO 14001. Bij de leveranciers van kolen is dit ongeveer driekwart. Alle ijzerertsleveranciers beschikken over een ARBO-zorgsysteem en rapporteren regelmatig over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.