Veelgestelde vragen

  1. Wat is een joint venture?

Een joint venture, of JV, is een dochteronderneming van twee zelfstandige bedrijven. Tata Steel en thyssenkrupp hebben een Memorandum van Overeenstemming getekent om hun Europese staalactiviteiten te bundelen in een 50/50 joint venture.

  1. Wie is thyssenkrupp?

Een grote industriële groep, bestaande uit vijf divisies, waarvan Steel Europe, een vooraanstaand leverancier van hoogwaardig staal, er één is. Steel Europe telt ongeveer 27.000 werknemers en heeft haar hoofdkantoor in Duisburg, Duitsland. De andere divisies van de thyssenkrupp-groep zijn Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions en Materials Services.

  1. Waarom wil Tata Steel samenwerken met thyssenkrupp?

De Europese staalactiviteiten van beide organisaties vullen elkaar goed aan. Beide bedrijven bedienen klanten in verschillende regio’s. Beide hebben een uitstekende staat van dienst en overeenkomstige waarden. En beide zijn gericht op hoogtechnologische, gedifferentieerde producten.

De voorgenomen joint venture kan schaalvoordelen opleveren en het makkelijker maken om succesvol te concurreren op de wereldmarkt.

  1. Wat zou de voorgestelde joint venture betekenen voor de toekomst van de staalproducerende vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland?

Beide partners hebben duidelijk kenbaar gemaakt dat ze het bestaande netwerk van alle productielocaties – IJmuiden, Port Talbot en Duisburg – in stand willen houden.


Over de markt

  1. Wat gebeurt er momenteel in de staalsector?

We leven in een voortdurend veranderende wereld, waarin het tempo van de mondiale ontwikkelingen blijft toenemen. Ook de wereld van het staal verandert sneller dan ooit. Dit heeft deels te maken met structurele en externe factoren. De staalmarkt heeft een sterk cyclisch karakter met een enorme wereldwijde overcapaciteit. Voor Europa spelen nog andere zaken, zoals de politieke onzekerheid rond de Brexit, protectionistische maatregelen van de VS en oneerlijk geprijsde importen.

Hoewel de vraag naar staal zich in Europa herstelt, zien we de aard van de vraag verschuiven. Tata Steel en thyssenkrupp zijn ervan overtuigd dat de voorgestelde joint venture beter in staat is in te spelen op de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige en technologisch geavanceerde producten.


Over het proces

  1. Hoe werkt het joint venture-proces?

Het proces startte met de ondertekening van een Memorandum van Overeenstemming (MvO), een juridisch document waarin beide partijen het initiële voornemen uitspreken om hun Europese activiteiten samen te voegen. In het MvO is vastgelegd dat Tata Steel al haar Europese staalactiviteiten zal inbrengen en thyssenkrupp haar divisie Steel Europe.

Hiermee ontstaat een nieuwe onderneming, thyssenkrupp Tata Steel, qua grootte de tweede staalproducent in Europa. Er dienen vervolgens nog diverse fases te worden doorlopen, zoals boekenonderzoek en onderhandelingen, consultatie, ondertekening, beoordeling en goedkeuring door toezichthouders, het sluiten van de overeenkomst en de uiteindelijke integratie. Meer informatie over de diverse fases is te vinden in de joint venture-tijdlijn op intranet.

  1. In welke fase bevindt het proces van de voorgestelde joint venture zich nu?

Tata Steel en thyssenkrupp AG hebben op 30 juni een definitieve overeenkomst getekend voor de vorming van een joint venture door hun Europese staalactiviteiten te bundelen. In de komende maanden zullen thyssenkrupp Steel Europe en Tata Steel in Europa als aparte bedrijven en concurrenten blijven opereren totdat de autoriteiten hun goedkeuring hebben gegeven aan de joint venture. Beide bedrijven zullen tot die tijd samenwerken om te komen tot manieren waarop de synergiën het best benut kunnen worden en de prestaties het best geoptimaliseerd. Pas na het sluiten van de overeenkomst zullen thyssenkrupp Steel Europe en Tata Steel in Europa in één bedrijf geïntegreerd worden.


Over de structuur

  1. Hoe wordt de voorgestelde joint venture straks bestuurd?

Er komt een tweelaagse bestuursstructuur: een raad van toezicht, die de aandeelhouders vertegenwoordigt en belast is met toezicht en governance, en een directieraad, verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering. In beide raden zijn Tata Steel en thyssenkrupp gelijk vertegenwoordigd.

 

 

Contact