Op weg naar een duurzame toekomst

 


Memorandum van overeenstemming
Op 20 september 2017 ondertekenden Tata Steel en thyssenkrupp een memorandum van overeenstemming voor de oprichting van een joint venture voor de Europese staalactiviteiten

Due diligence en onderhandelingen
Beide bedrijven verstrekken elkaar inzage in vertrouwelijke documenten. Interne en externe deskundigen wisselen informatie uit over belangrijke onderwerpen. Gedetailleerde contractonderhandelingen gaan van start.

Overleg
Met de Europese en nationale ondernemingsraden zijn formele overlegtrajecten gestart. Er hebben besprekingen plaatsgevonden met andere personeelsvertegenwoordigers, waaronder vakbonden.

Ondertekening
Tata Steel en thyssenkrupp hebben na goede due diligence en onderhandelingen definitieve overeenkomsten ondertekend waarin de belangrijkste aspecten van de voorgestelde joint venture zijn uiteengezet.

Onderzoek toezichthouder
De definitieve overeenkomst zou voor onderzoek naar de betreffende mededingings- en antitrustautoriteiten worden gezonden voordat de voorgenomen joint venture officieel van start kan gaan.

Sluiten
Na goedkeuring door de bevoegde instanties zou de overeenkomst worden gesloten en de nieuwe joint venture formeel worden opgericht. Tot dan blijven Tata Steel en thyssenkrupp concurrenten en moeten ze het mededingingsrecht naleven.

Integratie
Stapsgewijze integratie van de twee bedrijven zou beginnen op basis van hun gedeelde waarden en toekomstige ambities.
 

 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag?

Bekijk de veelgestelde vragen over de voorgenomen joint venture met thyssenkrupp.

Lees meer