Aankondiging 10 augustus 2019

31 Jul 2019

100 MW minder afname energie

Commodity Bericht Begin Eind

elektriciteit

aardgas

100 MW minder energie afname als nominaal als gevolg van planmatig onderhoud 10 augustus 2019: 14.00h 22 augustus 2019: 16.00h