Werkzaamheden Hoogoven- en Oxygashouder

31 Jul 2017

Vanaf augustus tot half oktober zullen straal- en conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de Hoogoven- en Oxygashouder.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan er mogelijk geluidsoverlast zijn. Tussen 22.00 en 06.00 uur zullen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Tata Steel heeft de werkzaamheden gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.