Verwerking ROZA-slakken op het terrein van Tata Steel

1 Feb 2019

Tot eind 2014 werden de ROZA-slakken voor verwerking bij HARSCO gekoeld op een koelspoor. Dit koelen veroorzaakte geuroverlast. Om deze geuroverlast te verminderen heeft Harsco in 2014, na goedkeuring door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) op eigen terrein proeven gedaan met het direct vloeibaar kiepen van deze ROZA-slak.

In oktober 2015 heeft Harsco, wederom in overleg met de ODNZKG, een geuronderzoek uitgevoerd naar deze nieuwe methode van vloeibaar kiepen. Dit onderzoek wees uit dat de geuroverlast aanzienlijk was verminderd en voldoet aan het geurbeleid van de Provincie Noord Holland. Tata Steel is van mening dat de nieuwe werkwijze in overleg met de ODNZKG werd toegepast.