Verplaatsen schrotpark

18 Sep 2019

Vanaf maandag 30 september begint Tata Steel met het verplaatsen van een deel van de schrotvoorraad van de locatie Velserkom naar het midden van ons terrein. Vanaf dat moment vindt daar aan- en afvoer en tussenopslag van recyclebaar schrot plaats. Het gemiddelde geluidsniveau in de omgeving van Wijk aan Zee zal door de verplaatsing van deze activiteiten naar verwachting gelijk blijven.

Schrot is staal dat wij hergebruiken bij de Staalfabriek. Geluid ontstaat als het schrot met kranen wordt opgepakt en/of wordt geladen in voertuigen die naar de Staalfabriek gaan.

Het gemiddelde geluidsniveau van de reguliere schrothandeling op de nieuwe locatie (die vlakbij de huidige locatie op het terrein ligt – aan de overkant van de weg) zal met niet meer dan 0,02 dB toenemen. Een verschil in geluid is hoorbaar bij een toename van 1dB.

Op voorhand worden maatregelen getroffen om het geluid afkomstig van schrothandeling in de nacht (wanneer ons geluid meer opvalt) te minimaliseren. Door de verplaatsing van het schrotpark, zal in de nacht het aantal voertuigbewegingen van het park naar de Staalfabriek dan ook niet toenemen. Tevens zullen wij het geluidsniveau afkomstig van de nieuwe locatie continu monitoren via metingen om zo nodig extra maatregelen te kunnen treffen.

Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de geldende geluidsnormen. Desondanks kan geluid van activiteiten hoorbaar zijn. Ook weersomstandigheden, waaronder de windrichting, kunnen geluiden meer of minder hoorbaar maken. Wij spannen ons in om het geluid dat afkomstig is van het terrein tot een minimum te beperken.