Update: Vermoeden aanwezigheid chroom 6 op constructie kraan

22 Feb 2019

Bij het verwijderen van oude verf van de constructie van een kraan op het terrein van Tata Steel is eerder deze week een vermoeden ontstaan van de aanwezigheid van chroom 6. De werkzaamheden zijn daarop direct stil gelegd. Stof- en dampvormende werkzaamheden die coatinglagen aantasten, bijv. zagen, slijpen, stralen, lassen, schuren, branden en verspanen van constructiedelen, zijn per direct gestopt.

Tata Steel heeft een protocol opgesteld om vast te stellen of chroom 6-houdende coating is gebruikt. Er zijn tests besteld om chroom 6 vast te kunnen stellen.

Inmiddels zijn stof- en dampvormende werkzaamheden die coatinglagen op constructiedelen aantasten of verwijderen weer hervat, waarbij aan strenge beheersmaatregelen moet worden voldaan. Er vindt extra toezicht plaats op naleving van deze beheersmaatregelen.

Tata Steel koos eerder voor stillegging van de betreffende werkzaamheden omdat het bedrijf het belang van een veilige en gezonde werkomgeving voorop stelt. Inmiddels is met deskundigen vastgesteld dat de aangescherpte werkvoorschriften blootstelling aan chroom 6 voorkomen.

Er is een informatiepunt ingericht waar medewerkers terecht kunnen met vragen.