Veiligheid staat voorop bij Tata Steel

6 Mar 2020

In het Noordhollands Dagblad is een artikel verschenen over de afhandeling van arbeidsongevallen. Tata Steel heeft hierop een reactie gegeven.

Veiligheid is bij Tata Steel kernwaarde nummer 1 en heeft onze hoogste aandacht en prioriteit. Tata Steel heeft al jaren een streng veiligheidsbeleid. Wij besteden veel aandacht en tijd aan training van onze medewerkers. Om de veiligheid op ons terrein te bewaken, spreken wij medewerkers ook aan op het overtreden van de veiligheidsvoorschriften. Juist om nieuwe overtredingen en potentiële arbeidsongevallen te voorkomen. Alle mensen die bij ons komen te werken, krijgen veiligheidsinstructies die bij hun werkzaamheden horen, inclusief een uitgebreide veiligheidstraining bij het Safety Center. Jaarlijks organiseren wij vier veiligheidscampagnes, met specifieke thema’s, van het voorkomen van beknellingen tot veilig rijgedrag. Deze campagnes worden door het hele bedrijf heen uitgerold, via billboards, eigen media en als gespreksonderwerp in teambijeenkomsten. Bij onze toegangspoort staat een groot bord waar voor iedereen zichtbaar het aantal arbeidsongevallen wordt bijgehouden. Hierover zijn wij  volledig transparant. 

Wij hebben regelmatig contact met de inspectie van SZW. In onze beleving zijn dat goede, professionele en constructieve contacten. Wij nemen de mening van de inspecteurs zeer  serieus en verlenen altijd alle medewerking aan de onderzoeken door de inspecteurs.

Zo besteden wij ook veel tijd en aandacht aan het uitvoeren van een stappenplan om onze processen met betrekking tot gevaarlijke stoffen te verbeteren. Dit vier stappenmodel is een landelijke project van SZW waaraan ook Tata Steel meewerkt. Inmiddels bevinden wij ons in de laatste stap van dit proces. Dit gaat in onze ogen in een effectieve en constructieve samenwerking met de inspectie van SZW.