Update: Overlast door grafiethoudend stof in Wijk aan Zee op 2 april

3 Apr 2019

Gisteravond heeft Tata Steel een SMS-bericht verstuurd aan de geabonneerden, omdat er gisteravond bij de slakverwerking bij Harsco helaas grafiethoudend stof is vrijgekomen. Uit onderzoek ter plaatse blijkt dat er inderdaad een kleine hoeveelheid grafiethoudend stof in Wijk aan Zee terecht is gekomen. Er is bij Tata Steel inmiddels ook een paar meldingen binnengekomen uit Wijk aan Zee over glinsterende stofdeeltjes op auto's en huizen. Tata Steel heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op de hoogte gebracht.

De laatste grafietemissie vond plaats op 29 maart, toen we ook een sms-bericht hebben verstuurd als gevolg van mogelijke grafietuitstoot.

Oplossingen
Tata Steel spant zich in om de overlast door grafiethoudend stof te verminderen en neemt daartoe een aantal maatregelen. Zo werken we hard aan een blijvende oplossing, onder meer in de vorm van de bouw van een gesloten fabriekshal. In deze gesloten hal met afzuiging, zal Harsco in de toekomst de gestolde slak verwerken waardoor de uitstoot van grafiet zal zijn verholpen. Bovendien zorgt de hal voor minder hinder door licht en geluid voor de omgeving. De realisatie van de fabriekshal loopt volgens planning.

Daarnaast stapt Tata Steel over van slakpannen op platte bakken om de slakken sneller te laten afkoelen en stollen. Proeven met de platte bakken zijn inmiddels gestart. Ook het stollen van de slak gebeurt straks in de afgesloten ruimte met afzuiging. De gestolde slak wordt vervolgens naar Harsco getransporteerd.

Kortetermijnmaatregelen

Totdat deze blijvende oplossingen er zijn, hebben we ook een aantal maatregelen op korte termijn genomen om mogelijke hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

  • Allereerst heeft Tata Steel het productieproces aangepast om de kans op grafiethinder te verminderen. Die aanpassingen hebben als doel dat het zwavelgehalte in het ruwijzer hoger wordt. Omdat zwavel het koolstof langer in ruwijzer vasthoudt, wordt de kans kleiner dat het grafiet vrijkomt als Harsco de slakken verwerkt.
  • Deze maatregel is minder effectief als de hoogovens worden gestopt en weer opgestart. Tata Steel probeert dat daarom zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt de samenstelling van het ruwijzer constanter en neemt de kans op grafietvorming verder af.
  • De kans op grafiethinder is kleiner, naarmate de slakken meer zijn afgekoeld op het moment dat ze bij Harsco worden verwerkt. Daarom krijgen de slakken nu meer tijd om af te koelen en te stollen. Bovendien heeft Tata Steel nieuwe slakpannen besteld waarvan de eerste inmiddels in gebruik zijn. Ook zo kunnen de slakken langer afkoelen. 

Wilt u per SMS op de hoogte worden gebracht als zich onverhoopt een grafietuitstoot voordoet die mogelijk overlast veroorzaakt in Wijk aan Zee? Dan kunt u zich daar via deze link voor aanmelden. Indien u overlast ondervindt kunt u hiervan een melding maken via telefoonnummer 0800 - 02 42 255 of het formulier op de website.