Tata Steel heeft plannen voor grootste CO2 afvanginstallatie ter wereld

17 Nov 2020

Tata Steel is gestart met de voorbereidende plannen voor een project om op relatief korte termijn CO2 af te vangen uit de hoogovens en voor opslag te transporteren naar lege gasvelden onder de Noordzee. Dit levert voor Tata Steel in IJmuiden 30% CO2 reductie op. En dat betekent weer een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen van 2030.

CO2 neutraal staal voor 1.3 miljoen auto’s per jaar

Het project Everest is onderdeel van de bredere duurzaamheidsstrategie van Tata Steel om vanaf 2050 CO2 neutraal te zijn. De nieuwe installaties voor de afvang van CO2 moeten komen op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Ter onderbouwing van de benodigde vergunningen start het bedrijf met een participatieplan en bereidt een milieueffectrapportage (MER) procedure voor. Daarin worden de mogelijke milieueffecten in kaart gebracht.

Stap naar duurzame toekomst
Annemarie Manger, directeur Sustainability, Health, Safety, Environment & Quality licht toe: “Deze voorgenomen bouw is voor onze toekomst een hele belangrijke stap. Bij Tata Steel voelen we een sterke verantwoordelijkheid om te bouwen aan een duurzame en verbonden samenleving voor de generaties van morgen. We zijn straks één van de eerste bedrijven die de afvang van CO2 combineert met de opslag ervan. Wij zien dit als de essentiële oplossing waarmee wij significant bijdragen aan de benodigde emissiereductie voor 2030. Het potentieel hiervan is enorm. Deze technologie wordt al toegepast in andere landen en industrieën, maar nog niet in deze vorm en omvang.”

Twee fasen
Het project bestaat uit twee fasen. Nadat alle plannen zijn goedgekeurd en vergund, bouwt Tata Steel ten eerste een installatie om CO2 af te vangen uit procesgassen die ontstaan bij de productieprocessen. De afgevangen CO2 wordt vervolgens aan het Athos-netwerk geleverd. Athos is een samenwerking tussen EBN, Gasunie, Port of Amsterdam en Tata Steel. Athos gaat het transport, hergebruik en opslag van CO2 in het Noordzeekanaalgebied beheren. Het afvangen van CO2 biedt de innovatieve mogelijkheid om in de tweede fase, in samenwerking met andere marktpartijen, de resterende gassen om te zetten naar bruikbare grondstoffen.

“We hopen om dit vanaf 2027 uit te kunnen voeren,” zegt Manger. ”De afvang van CO2 in de eerste fase levert naar verwachting een reductie van circa 3 miljoen ton CO2 per jaar op. Dat betekent dat we 1.5 miljoen ton CO2 vrij staal gaan maken. Je zou kunnen zeggen dat zo’n 1.3 miljoen auto’s per jaar dan rondrijden gemaakt van ons klimaatneutrale staal.
In fase 2, waarin het gaat om het hergebruiken van procesgassen, betekent dit zelfs een reductie van circa 4 miljoen ton CO2 per jaar.”

Klimaatneutraal vanaf 2050
Tata Steel heeft een programma ontwikkeld om vanaf 2050 klimaatneutraal staal te kunnen produceren en daarmee te voldoen aan de klimaatdoelen. Het afvangen en opslaan van CO2 kan hier op relatief korte termijn significant aan bijdragen. Het is daarmee een belangrijke tussenoplossing totdat het mogelijk is om op de lange termijn staal te maken zonder CO2 uitstoot. Tata Steel is ervan overtuigd dat uiteindelijk waterstof een sleutelrol zal spelen in de transitie naar duurzame staalproductie. Zeker zodra duurzame energie, geproduceerd door windmolenparken op zee, in grote hoeveelheden beschikbaar is.