Tata Steel en ICT

20 Jul 2020

Het artikel in het Noord Hollands Dagblad over de ICT zaken doet onrecht aan de gang van zaken bij ons bedrijf.

Tata Steel Europe heeft een zeer gecompliceerd IT-landschap. Hierin was de afgelopen tien jaar nauwelijks geïnvesteerd. De IT had onderhoud, investeringen en verbeteringen nodig. Wij hebben meer dan 100 miljoen geïnvesteerd in modernisering en digitalisering. We hebben dit gedaan vanwege het feit dat er sprake was van een sterke noodzaak om onze IT te verbeteren.

Uiteraard zijn er altijd dingen die we kunnen verbeteren. Geen enkele service is perfect, maar als we merken dat zaken niet goed lopen, zoeken we naar manieren om nog verder te verbeteren.

TCS is een van de IT partners voor TSE en zij hebben bijgedragen aan het verbeteren van onze IT en het verlagen van de kosten met 20%. We hadden eerst een contract voor 5 jaar en hebben ons contract in juli verlengd. Dit verlaagt onze IT-kosten verder met 30%.

In 2014 zijn de eerste stappen genomen om de ICT te moderniseren. Tijdens een consultatie periode van 18 maanden, zijn alle betrokken partijen (ondernemingsraad, betrokken collega’s, managers en afdelingen) geraadpleegd. Gedurende deze periode heeft Tata Steel alle tijd genomen om de mensen die binnen de ICT afdeling werken ook een plek te kunnen geven. Dan wel bij TCS, binnen Tata Steel zelf in een andere functie, of bij andere contractpartijen. In december 2015 is vervolgens een contract getekend met TCS. Dit is per 1 mei 2016 in werking gegaan.

Bij de uitbesteding in 2015 waren IBM, TCS, Vodafone en Capgemini betrokken. Ook vanaf juli 2020 blijven partijen als Vodafone en Capgemini onze partners.

Het oorspronkelijke contract eindigde in 2020 en dat betekende dat een nieuwe procedure moest worden gestart. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het aantal medewerkers als gevolg van dit nieuwe contract.

Er is sprake geweest van een verschuiving naar een nieuwe digitale omgeving met een grote variatie aan diensten voor de gebruikers: zoals Skype for Business, Office365, beveiliging, de uitrol van IPhones, nieuwe hardware, gebruik van het Microsoft Azure-platform. Maar ook diensten die de service naar de klanten tot een hoger niveau brengen. Zoals een groot nieuw supply chain-platform, nieuwe productiemodules, nieuwe e-commerceplatforms voor verkoop en marketing, nieuw beveiligingscentrum, verbeterde netwerkmogelijkheden, nieuwe HR platforms en een nieuw grondstoffenplatform.

Een voorbeeld van een sterke verbetering is het programma: Smart Steel Factory. De verouderde IT productiesystemen in de fabrieken, zijn vervangen door 1 standaard systeem. Met als resultaat een gestandaardiseerde werkwijze, een uniforme planning van materiaal en kwaliteit, snelle en betrouwbare informatie.

Tijdens de corona periode is gebleken dat de modernisering en upgrade van de hardware en de software goed heeft gewerkt. Alle medewerkers hebben vanuit hun huis gewoon hun werk kunnen doen. Systemen als teams, sharepoint, skype, hebben het mogelijk gemaakt dat de mensen met elkaar in verbinding bleven. Zo is het gebruik van teams in deze periode met 4000% gestegen. Zonder dat dit consequenties heeft gehad voor de zo’n 18.500 gebruikers. Iets wat een aantal jaren geleden volledig ondenkbaar geweest zou zijn.

Over Gartner rapport:
Tata Steel heeft in 2018 een onafhankelijke benchmark van zijn IT-diensten laten uitvoeren om te kijken hoe het zijn IT-infrastructuur verder zou kunnen verbeteren. Als onderdeel van de zoektocht naar de toekomstige IT-dienstverlener, gebruikte Tata Steel de lessen uit het rapport. Met resultaat.
In 2019 is Tata Steel in IJmuiden namelijk door het World Economic Forum uitgeroepen tot ‘Advanced 4th Industrial Revolution Lighthouse Company’. Tata Steel ontving deze prestigieuze erkenning voor de toonaangevende wijze waarop advanced analytics binnen het bedrijf is ingezet. Meer dan duizend bedrijven zijn beoordeeld. Lees meer hierover.
De status van ‘Advanced Lighthouse Company’ laat zien dat wij een hightech bedrijf zijn waar innovatie centraal staat. We maken daarbij volop gebruik van de nieuwste artificial intelligence technologieën. Tata Steel loopt voorop waar het gaat om digitalisering en het integreren van de technieken van de toekomst in de eigen processen.

Over IT partners
TCS is partner sinds 2007 van Tata Steel in Europa. Toen Tata Steel in 2016 de IT diensten uitbesteedde, deed TCS een bod op alle services, maar werd IBM geselecteerd voor infrastructuur als onderdeel van een competitieve sourcing-oefening. Tijdens de groei van nieuwe projecten van 2015- 2018 was Capgemini een belangrijke partner voor projecten. In de afgelopen 12 maanden werd een groot nieuw netwerkcontract getekend met Vodafone. Wij gaan uit van het principe dat de geselecteerde bedrijven voldoen aan de eisen die wij stellen aan de kwaliteit.
Onze IT-partners hebben de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het upgraden en moderniseren van onze netwerken.
Opmerkingen over opleiding, taal herkennen wij niet. Het TCS-team heeft Nederlandse medewerkers op de Servicedesk en alle mensen uit andere landen opgeleid tot het juiste niveau en spreken Engels.