Tata Steel en Harsco starten bouw hal op 15 mei

30 Apr 2019

De voorbereidingen voor de bouw van de fabriekshal tegen grafiethinder zijn in volle gang. In samenwerking met Harsco is het toekomstige bouwterrein vrijgemaakt, en op 15 mei kan de schop in de grond. Om dit moment te bezegelen, nodigt Tata Steel omwonenden uit Wijk aan Zee, lokale vertegenwoordigers en overheden uit.

Tijdens deze bijeenkomst zal meer worden toegelicht over de vervolgstappen in het traject tegen grafietoverlast, wat de nieuwe werkwijze inhoudt en waarom deze effectief is. Voor omwonenden is aansluitend een burentour georganiseerd.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft onlangs de vergunning voor de bouw van de buitenkant van de hal verleend en de voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Tegelijkertijd loopt de aanvraag van de milieuvergunning voor de werkzaamheden in de fabriekshal. De realisatie van het gebouw verloopt hiermee volgens planning. Uiterlijk april 2020 zal de fabriekshal volledig operationeel zijn.

Onderdeel van overkoepelend plan
De hal is onderdeel van een integraal plan tegen overlast dat Tata Steel eind maart heeft aangekondigd. Onderwerpen in dat plan zijn oplossingen om niet alleen stofverspreiding maar ook hinder van geur en geluid tegen te gaan. Bij de totstandkoming van het plan worden verschillende stakeholders, zoals lokale vertegenwoordigers en overheden, betrokken. Tata Steel zal binnenkort bekendmaken wanneer het plan aan de omgeving wordt gepresenteerd.