Tata Steel doet mee aan onderzoek naar grootschalige energieopslag

20 Dec 2019

Tata Steel is een van de deelnemers van het RELEASE programma van TU Delft. Dit programma doet onderzoek naar grootschalige energieopslag. Het programma wordt geleid door Paulien Herder, hoogleraar Energy Systems aan de TU Delft, en haar onderzoeksteam en is ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Reversible Large-scale Energy Storage (RELEASE)
RELEASE werkt aan nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van energieopslag waarbij elektrische energie opgeslagen wordt en vervolgens weer gebruikt kan worden. Het project concentreert zich op drie technologieën voor de korte (2030) en lange termijn (2050): waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO2 en flowbatterijen. Het consortium bestaat uit universiteiten, hogescholen, bedrijven, field-labs en overheden, in een ongeëvenaarde alliantie van lab schaal tot implementatie. Ruim 40 onderzoekers van zeven universiteiten en 25 partners kunnen binnen dit consortium met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek binnen het RELEASE project past ook mooi binnen het Delftse onderzoeksinitiatief e-Refinery.

Tata Steel R&D programma-directeur Hans van der Weijde:”Tata Steel staat voor de enorme uitdaging om de CO2-uitstoot te verminderen en heeft zichzelf als doel gesteld om vanaf 2050 een CO2-neutrale staalproducent te zijn, die zijn producten, bijproducten en activiteiten integreert in de circulaire economie. Als grootverbruiker van energie, zoeken wij voortdurend naar manieren van samenwerken met andere partijen om onze CO2-uitstoot te kunnen verlagen. De afgelopen 30 jaar hebben we het energieverbruik al met 30% verminderd. Deelnemen aan dit onderzoeksprogramma is voor ons een zinvolle manier om kennis op te doen hoe we op de lange termijn CO2 kunnen inzetten als grondstof voor energieopslag, gebruikmakend van groene energie die tegen die tijd beschikbaar is. Daarnaast zullen deze nieuwe technologieën ook nieuwe materialen nodig hebben en daar kunnen wij als leverancier ook een rol in spelen. De komende periode zal er verder invulling gegeven worden aan het programma.”

Paulien Herder vertelt: “Het doel van ons consortium is om, samen met wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines en publieke -en private partners, de handen ineen te slaan op het gebied van energieopslag en versnelling van de verduurzaming. Voor het bereiken van wetenschappelijke doorbraken op dit gebied is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Met elkaar willen wij voor 2030 en 2050 technologische oplossingen en beleidsmaatregelen realiseren die essentieel zijn voor het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de kosten van grootschalige energieopslag, gebaseerd op elektrochemische omzettingen.”