Resultaten Brzo inspectie

6 Feb 2019

Enige tijd geleden is Tata Steel geïnformeerd over de bevindingen van de periodieke Brzo-inspectie. Vervolgens zijn er direct op alle onderdelen actieprogramma’s gestart om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen.

De inspecteurs van Inspectie SZW, de Veiligheidsregio Kennemerland, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben tijdens de inspectie gekeken naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben.

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven:

  1. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden.
  2. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is.
  3. Categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval.

Er zijn geen Categorie 1 overtredingen geconstateerd, waardoor geen sprake is van acute dreiging van een zwaar ongeval. Wel zijn er Categorie 2 en Categorie 3 overtredingen geconstateerd. Volgend op deze constateringen zijn de risico’s in kaart gebracht en de problemen aangepakt.

Van belang is dat wij de veiligheid op en rond ons terrein uiterst serieus nemen. Tata Steel heeft een speciale taskforce opgericht, die zich volledig richt op veiligheid, milieu en het tegengaan/beperken van overlast voor de omgeving. De Taskforce omvat alle actieprogramma’s, incidenten en relaties met partijen zoals verschillende handhavers. Op die manier hebben we de meest efficiënte aanpak en zo zijn we ook met de Brzo-punten aan de slag.

Een samenvatting van het rapport is hier te vinden.