Reactie op Volkskrant artikelen over asbestzaken en Tata Steel

11 May 2019

De artikelen in de Volkskrant van zaterdag 11 mei geven een aantoonbaar onjuiste weergave van de behandeling van asbestzaken bij Tata Steel.

Tata Steel realiseert zich dat de ziekte en langdurige procedures voor de heer Strootman en de heer Gerritsen, en zeker ook hun families, zeer ingrijpend zijn. Het laatste is helaas de consequentie van het feit dat procedures bij de rechtbank veel tijd in beslag nemen. Terugkijkend constateren wij dat er in onze communicatie onvoldoende oog is geweest voor de persoonlijke gevoelens van betrokkenen. Dat betreuren wij en daar trekken wij lering uit.

De twee beschreven zaken van de heren Strootman en Gerritsen staan echter op zichzelf. De suggestie die de Volkskrant artikelen verder wekken ten aanzien van de wijze waarop Tata Steel met de behandeling van asbestzaken omgaat, is niet conform de daadwerkelijke feiten en gang van zaken. Asbest is een serieuze zaak en Tata Steel neemt daarin de verantwoordelijkheid die je van een bedrijf van haar omvang en activiteiten mag verwachten. In alle gevallen waar Tata Steel aansprakelijk is, keert Tata Steel ook een vergoeding uit.

De juiste feiten en cijfers
De bewering dat Tata Steel bewust asbestzaken vertraagt, is onjuist. Er wordt in de artikelen ook geen enkele feitelijke onderbouwing aangedragen voor deze beschuldiging.

De beschuldiging van de Volkskrant dat Tata Steel in de helft van de zaken weigerde een schadevergoeding te betalen, is niet gefundeerd. Uit een officieel rapport van het Instituut Asbest Slachtoffers (IAS) blijkt dat in ongeveer 75% van de zaken beide partijen concluderen dat er helemaal geen zaak is. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat er geen blootstelling aan asbest bij Tata Steel heeft plaatsgevonden, de persoon nooit bij Tata Steel heeft gewerkt of dat de persoon bij een andere werkgever blootgesteld is. In 20% van de gevallen was Tata Steel aansprakelijk en is dus schadevergoeding uitbetaald. In de overige 5% was geen sprake van consensus.

Op dit moment lopen 2 juridische procedures van in totaal 56 meldingen in de laatste 10 jaar. Deze juridische procedures zijn de uitzondering. In de regel zijn claims binnen 4 tot maximaal 9 maanden afgewikkeld.

Tevens wordt Tata Steel het verwijt gemaakt dat het geen collectieve regeling heeft. Daar is een goede reden voor. De omvang van het bedrijf (met 17 verschillende fabrieken en talloze installaties), de diversiteit van de werkzaamheden en het arbeidsverleden van individuele personenverschillen te veel van elkaar om individuele kwesties met één collectieve regeling voor oud-medewerkers van het bedrijf af te wikkelen. De cijfers uit de praktijk, die hierboven staan, bewijzen dit.

Het artikel van de Volkskrant is kennelijk gebaseerd op onbekende bronnen die niet overeenkomen met onze cijfers of het officiële benchmarkrapport van het Instituut Asbest Slachtoffers.

Wij respecteren altijd de noodzaak voor goed journalistiek werk en doen altijd ons uiterste best om journalisten relevante informatie te verstrekken. Het IAS-rapport en ook onze cijfers zijn tot in detail met de Volkskrant gedeeld, maar niet meegenomen in het artikel. Daardoor is een onterecht beeld in de krant gekomen.