Reactie Tata Steel op beroep Harsco tegen LOD

27 Jun 2019

Vandaag staat Tata Steel met Harsco in de rechtbank voor een verduidelijking van een voorschrift in de vergunning. Het is belangrijk dat dit helder is, dat maakt het mogelijk om effectiever met elkaar samen te werken en op efficiënte wijze maatregelen te kunnen nemen om overlast tegen te gaan.

Voorop staat dat Tata Steel en Harsco een goede buur willen zijn, daar zijn al onze maatregelen op gericht. Dit is ook vastgelegd in ons lange termijnplan tegen overlast, de Roadmap 2030. Ons doel is een forse vermindering van overlast door aanpak van alle bronnen, en de maatregelen die nu worden doorgevoerd zullen structurele oplossingen bieden.

We willen de overlast graag oplossen, daarom nemen we ook deze maatregelen. Maar over deze juridisch-technische kwestie moet wel helderheid zijn, dat is in ieders belang.