Nieuwe colleges en raden op bezoek bij Tata Steel

13 Jul 2018

Op woensdag 11 juli hebben de nieuwe colleges en raden van de IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) een kennismakingsbezoek gebracht aan Tata Steel. Ze werden ontvangen door Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden.

De burgemeesters, wethouders en raadsleden werden geïnformeerd over de toekomstplannen van het staalbedrijf, Techport en de relatie met de omgeving. Hans van den Berg gaf ook een toelichting op de joint-venture met ThyssenKrupp. Verder benadrukte Van den Berg de goede samenwerking met de gemeenten in de afgelopen jaren. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Staalfabriek. Daar kregen de bezoekers een rondleiding bij een van de grootste investeringsprojecten van de site in IJmuiden: de bouw van een extra continugietmachine. Deze nieuwe installatie wordt in 2019 in gebruik genomen. Tenslotte werd een kijkje genomen in Dompelverzinklijn 3, een ultramoderne fabriek voor het verzinken van staal voor de automobielindustrie.