Natuurwerkdag bij Tata Steel

17 Oct 2018

Op zaterdag 3 november gaan vrijwilligers aan de slag in de natuur bij Tata Steel. Het staalbedrijf in IJmuiden neemt dan in samenwerking met PWN deel aan de Landelijke Natuurwerkdag. Op het terrein van Tata Steel komt veel waardevolle natuur voor, waaronder natte duinvalleien met zeldzame planten als de moeraswespenorchis (orchidee), parnassia en duizendguldenkruid. Net als in de omliggende natuurgebieden is er in de natuur op het terrein van Tata Steel her en der sprake van dichtgroeien van open gebieden. Op 3 november gaan vrijwilligers in een natte duinvallei opkomende bomen en struiken verwijderen, waardoor de bijzondere planten die horen bij dit biotoop in aantal kunnen toenemen.

Helaas is het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld voor de klus op deze werklocatie te weinig, waardoor er helaas is besloten om de natuurwerkdag op de werklocatie Tata Steel niet door te laten gaan.

Wij danken u voor de door u getoonde interesse om eventueel te komen helpen in het natuurgebied op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Hopelijk bent u volgend jaar van de partij!