Maatregelen tegen hinder grafietdeeltjes

8 Nov 2018

Tata Steel heeft duurzaamheid in het hart van zijn strategie staan en wil graag een goede buurman zijn. Helaas lukt dat niet altijd. Tata Steel vindt het dan ook vervelend dat inwoners van Wijk aan Zee de afgelopen periode herhaaldelijk hinder hebben ondervonden van de neerslag van grafietdeeltjes. Deze komen vrij bij de verwerking van slak door Harsco, partner van Tata Steel en gevestigd op het terrein van Tata Steel.


Gezondheid
Alle betrokken partijen –Tata Steel, Harsco, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk en Velsen, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Kennemerland, – hechten sterk aan duidelijkheid over eventuele gezondheidseffecten voor omwonenden. Om deze reden zullen overheden in overleg met de GGD Kennemerland, opdracht geven voor een onafhankelijk onderzoek dat duidelijkheid geeft over eventuele gezondheidsrisico’s van de grafietdeeltjes die neerslaan. Ook de Dorpsraad Wijk aan Zee wordt betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvraag. 

 

Maatregelen
Naar aanleiding van de overlast in Wijk aan Zee stelde Tata Steel onmiddellijk onderzoek in naar de oorzaak ervan en naar mogelijkheden om die weg te nemen. Ook trof het bedrijf uit voorzorg een aantal voorzieningen om de overlast al zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken:

1. Het productieproces van de hoogovens is aangepast. Door deze aanpassing neemt de kans op het vrijkomen van grafietdeeltjes af bij de verwerking van slak door Harsco.

2. Omdat deze maatregel onvoldoende werkt bij stop- en startmomenten van de hoogovens, kiest Tata Steel bij vergrote kans op dergelijke stilstanden voor andere procesinstellingen en een lager productietempo. Daardoor zal de ijzersamenstelling op en om stilstanden van een hoogoven minder variëren en neemt de kans op grafietvorming verder af.

3. In Wijk aan Zee is in opdracht van Tata Steel een aantal schoonmaakacties georganiseerd voor de binnen- en buitenkant van huizen, auto’s en openbare ruimtes zoals speeltuinen.

4. Tata Steel breidt de hoeveelheid slakpannen met elf stuks uit om de slak langer te kunnen laten afkoelen voor verwerking door Harsco. Afkoeling draagt bij aan minder uitstoot van grafiet.

5. Intussen werkt Tata Steel aan een blijvende oplossing: een gesloten systeem (hal) bij Harsco. Totstandkoming van deze oplossing zal naar verwachting over ongeveer anderhalf jaar een feit zijn. Dit tijdsbestek is nodig voor de voorbereiding, vergunningverlening en bouw.


Contact en informatie
Tata Steel houdt de productie en voortgang van de maatregelen uiteraard nauwlettend in de gaten en onderhoudt hierbij voortdurend contact met de betrokken overheden: de provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen en Beverwijk, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Kennemerland.

Tata Steel staat ook in contact met vertegenwoordigers van mensen die in de omgeving wonen en houdt hen steeds op de hoogte. Op 28 november 2018 aanstaande vindt een bijeenkomst plaats in Wijk aan Zee om de inwoners bij te praten en hun vragen te beantwoorden. Deze wordt georganiseerd door overheden in samenwerking met Tata Steel. Over de details van deze bijeenkomst volgt later meer informatie. De bijeenkomst zal in ieder geval plaatsvinden in de avonduren. 

Overlast melden kan via het formulier op de website of via telefoonnummer 0800 - 0242 255. Melders kunnen hier ook terecht om schoonmaak voor hun huis of auto aan te vragen na overlast.