Kwaliteit water door lozingen niet in het geding

7 Dec 2019

Het artikel van de Volkskrant van zaterdag 7 december over lozingen op het oppervlaktewater bevat feitelijke onjuistheden, suggestieve beweringen worden als feiten gepresenteerd en belangrijke informatie, waarover de journalisten wel beschikken, wordt weggelaten. Ondanks dat de journalisten door Tata Steel ruimschoots op tijd zijn geïnformeerd over het ontbreken van deze informatie en de feitelijke onjuistheden, hebben zij dit niet overgenomen. En hebben daardoor een kans laten liggen om wel een waarheidsgetrouw verhaal te schrijven.

Driekwart van het water dat Tata Steel loost, is koelwater (water wat gebruikt wordt om processen indirect te koelen). Het overige deel is proceswater (water dat in de processen gebruikt wordt) en wordt daar waar nodig met geavanceerde reinigingsinstallaties grondig gereinigd. Er wordt niet “zomaar” in het oppervlaktewater geloosd. Stoffen worden zoveel mogelijk in hoeveelheid teruggebracht. Rijkswaterstaat constateert dat de kwaliteit van het water rondom Tata Steel door de lozingen niet in het geding is geweest.

Voor het opstellen van grenswaarden in een vergunning wordt zorgvuldig gekeken naar een aantal factoren:

  • Wordt de best beschikbare methode gebruikt om de aanwezigheid van een bepaalde stof in een lozing zo ver mogelijk terug te brengen?
  • Wordt hierbij altijd onder een grens gebleven zodat het niet schadelijk kan zijn voor mens en milieu?

De bewering van de Volkskrant dat Tata Steel een enorme hoeveelheid giftige cyanide in zee loost en daarbij van Rijkswaterstaat de ruimte krijgt om af te wijken van Europese normen, is feitelijk onjuist.

Waar de Volkskrant totaal aan voorbij gaat, is het belangrijke verschil tussen de verschillende verschijningsvormen van cyanide. 99% van de totale hoeveelheid cyanide die Tata Steel loost, is het onschadelijke ‘gebonden cyanide’. Het overige deel is ‘vrij cyanide’. Alleen vrij cyanide is in te hoge concentraties schadelijk voor het milieu en dat is bij Tata Steel dus niet het geval. De 1% vrij cyanide die Tata Steel loost, is in hoeveelheden zeer laag en voldoet aan de vergunde emissie-eisen. Door het verschil tussen gebonden cyanide en vrij cyanide achterwege te laten, doet dit artikel geen enkel recht aan de waarheid.

Ook de berekeningen die de journalisten van de Volkskrant gebruiken voor de concentraties vrij cyanide in het oppervlaktewater kloppen niet.

Voor meer informatie over cyanide bij Tata Steel of onze lozingen op het oppervlaktewater in het algemeen, zie de factsheets op onze website: cyanide / lozingen oppervlaktewater.