Ideeën gezocht! Vrijwilligers van Tata Steel aan de slag in de buurt

13 Sep 2019

Heeft u een klus voor de buurt waar onze vrijwilligers bij kunnen helpen?

De Nationale Burendag vindt dit jaar op zaterdag 28 september 2019 plaats. Tata Steel wil in het kader van deze dag de komende tijd samen met de buren iets doen voor de omgeving. De Nationale Burendag is een dag die in het teken staat van iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Daarom nodigt Tata Steel haar buren in de IJmond uit om uiterlijk woensdag 25 september 2019 ideeën in te sturen voor een lokale klus of een project die de buurt kan gebruiken. Tata Steel zal een idee selecteren waarna de medewerkers van het bedrijf vrijwillig de klus samen met u zullen uitvoeren. Zo doen we samen iets goed voor de buurt. 

Ideeën waar u aan kunt denken? Het opknappen van een clubhuis, een gezamenlijke tuin die bijgewerkt moet worden of kan een sportief evenement in de buurt een extra paar handen gebruiken? Al dit soort verzoeken waar onze vrijwillige medewerkers de handen uit de mouwen kunnen steken mogen worden ingediend! 

U kunt uw idee per mail inzenden naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com met daarin de volgende informatie:

Projectnaam:
Omschrijving idee/hulpvraag:
Wat voor hulp heeft u nodig:
Instelling/vereniging:
Locatie:
Wanneer moet de klus uitgevoerd worden:

Contactgegevens
Voornaam:
Achternaam:
Postcode:
Plaats:
(Mobiel) telefoonnummer:
E-mailadres:

De mogelijkheid om uw idee in te zenden sluit op woensdag 25 september 2019 om 17.00 uur. Op zaterdag 28 september 2019 wordt het uitgekozen project bekendgemaakt en zullen wij contact opnemen met de contactpersoon van het uitgekozen project. Het uitgekozen idee zal ook bekend worden gemaakt op www.tatasteel.nl/omgeving en op facebook.com/TataSteelinNL.   

Meer algemene informatie over de Nationale Burendag op 28 september 2019 vindt u hier.