Hoogspanningsstation voor wind op zee

1 Mar 2019

Tata Steel in IJmuiden verkoopt een deel van zijn terrein aan TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Tennet gaat op dit perceel een hoogspanningsstation bouwen voor het verwerken van stroom die met twee te bouwen windmolenparken op zee wordt opgewekt. Het betreffende terrein, ongeveer 13 hectare groot, ligt ten oosten van het voormalige Centennial festivalterrein.

Deze te bouwen windparken worden elk 700 megawatt groot. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het project maakt deel uit van besluit van het kabinet tussen 2024 en 2030 voor 7 gigawatt aan windparken op zee te bouwen en op land aan te sluiten. In Nederland wordt ingezet om in 2050 klimaat-neutraal te zijn en om in 2030 een CO₂ reductie te bereiken van 49 tot 55 procent. We ondersteunen deze missie van harte met ons streven om in 2050 energieneutraal staal te maken.

Ten behoeve van de bouw gaat TenneT bomen kappen. Dit zal naar verwachting volgende week gaan gebeuren.