HIsarna en de duurzaamheidsambities van Tata Steel

26 Nov 2018

De afgelopen dagen heeft een aantal mediaberichten over HIsarna, een door Tata Steel ontwikkeld alternatief voor het hoogovenproces waarbij de CO2-uitstoot drastisch verlaagd kan worden, geleid tot vragen over de ambities van Tata Steel op het gebied van duurzaamheid.

HIsarna is een doorbraaktechnologie die afgelopen zomer nog heeft aangetoond de CO2-uitstoot tijdens het proces van staal maken met meer dan 50% te kunnen terugdringen. In combinatie met het afvangen en hergebruiken van CO2 is een reductie van zeker 80% mogelijk. Het terugwinnen van zink is een ander voordeel dat de technologie biedt. De huidige pilot-fabriek van Tata Steel in IJmuiden heeft een capaciteit van 60.000 ton ruwijzer per jaar en is inmiddels volledig in de configuratie van de site opgenomen.

De verdere ontwikkeling van de technologie heeft altijd de bouw van een tweede proeffabriek met een hogere capaciteit vereist. Tata Steel overweegt nu deze fabriek, die 400.000 ton ruwijzer per jaar moet kunnen produceren, op zijn site in Jamshedpur in India te bouwen. Tata Steel in India heeft de beschikking tot eigen mijnen, waardoor grondstoffen eenvoudig en kosten-efficiënt in het HIsarna-proces gebracht kunnen worden. Dat is een belangrijke reden om deze fase van de ontwikkeling mogelijk in India te laten plaatsvinden.

De laatste stap, wanneer de technologie zich duurzaam heeft bewezen, is de opschaling naar een demonstratiefabriek met een capaciteit van 1 miljoen ton ruwijzer per jaar. Over de bouw van zo’n fabriek zal later worden beslist. 

De mogelijke bouw van de tweede proeffabriek in India is een belangrijke erkenning van de baanbrekende innovatie die momenteel in Europa plaatsvindt. De ontwikkeling van de technologie zou ermee in een stroomversnelling kunnen komen, wat sterk zou bijdragen aan de ambitie van Tata Steel in Europa om vanaf 2050 CO2-neutraal staal te kunnen produceren. Andere stappen die het bedrijf dit jaar heeft gezet om tot dat doel te komen zijn onderzoeken naar het hergebruik van uitstootgassen in de chemische industrie en het produceren van waterstof met duurzame energie voor de inzet in het hoogovenproces.

Tata Steel in Europa ondersteunt volledig de verdere ontwikkeling van de HIsarna-technologie, waaraan het bedrijf middels doorlopend onderzoek in IJmuiden zal blijven bijdragen.