Correspondentie met RIVM over rapport gezondheidsrisico’s grafietemissies

20 Jun 2019

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport naar de inschatting voor de gezondheidsrisico's van grafietemissies door het RIVM op 4 juni heeft Tata Steel direct contact gezocht met het RIVM over de inhoud van het rapport.

Vervolgens zijn op 14 juni en 18 juni brieven naar het RIVM verstuurd waarop het RIVM 19 juni  een reactie heeft gegeven. Op 19 juni heeft tevens een aantal experts van het RIVM en Tata Steel met elkaar gesproken over de inhoud van het onderzoek.