Brandveiligheid bij Tata Steel

28 Aug 2020

Bij Tata Steel staat veiligheid voorop. Dat geldt ook voor brandveiligheid. De gebouwen van Tata Steel moeten voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van brandveiligheid.

In dat kader worden gebouwen regelmatig geïnspecteerd door de Omgevingsdienst. Bij een inspectie is vorig jaar gebleken dat een aantal kantoorpanden op de site niet op alle punten voldoet aan de huidige brandwerendheidseisen. De veiligheid van medewerkers is daarbij niet in het geding. Naar aanleiding van de inspectie heeft Tata Steel een plan gemaakt om de betreffende kantoorpanden aan te passen. Met de uitvoering daarvan is vorig jaar direct begonnen.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de veiligheid van medewerkers in onze kantoorpanden en de brandwerendheid van kantoorgebouwen. De kantoorpanden op ons terrein voldoen aan de wettelijke eisen waar het gaat om de veiligheid van medewerkers. Medewerkers kunnen in geval van brand de kantoorpanden veilig en tijdig verlaten. De  eisen waar we het in dit geval over hebben gaan over de brandwerendheid van kantoorgebouwen. Dan gaat het erom om schade aan kantoorgebouwen zoveel mogelijk te beperken tot de locatie waar een brand is ontstaan, zodat de integriteit van het kantoorgebouw zo lang mogelijk intact blijft.

De aanpassingen aan de kantoorgebouwen vinden plaats in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst heeft Tata Steel recentelijk een last onder dwangsom opgelegd, waar Tata Steel bezwaar tegen maakt. Het gaat hier niet om een acuut veiligheidsrisico, maar om een verschil van inzicht met betrekking tot de timing van het uitvoeren van de aanpassingen aan de kantoorgebouwen.