Artikel Groene Amsterdammer: Tata Steel en CO2-uitstoot

25 Sep 2019

Vandaag publiceert weekblad De Groene Amsterdammer een artikel over Tata Steel en CO2-uitstoot waarin wordt beweerd dat Tata Steel jaarlijks meer CO2 uitstoot dan het opgeeft. Dit op basis van een alternatieve rekenmethode en berekeningen. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat deze bewering onjuist is. Het artikel van de Groene Amsterdammer bevat veel feitelijke onjuistheden en speculaties en schetst een onjuist beeld over Tata Steel en de CO2-emissies van ons staalbedrijf in IJmuiden.

Zo baseert het artikel de berekeningen op vergunde waarden en niet op de daadwerkelijke uitstoot. De schrijvers en de betrokken bron werken met aannames en kengetallen die niet correct zijn. De berekeningen zijn daardoor aantoonbaar onjuist. Daarnaast worden in het artikel meerdere methoden door elkaar gebruikt, dit zorgt voor nog meer onjuiste conclusies.

Onze berekeningen zijn zorgvuldig geverifieerd en goedgekeurd door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de onafhankelijke instantie die CO2-emissies in ons land vaststelt en bij Tata Steel jaarlijks inspecties uitvoert. De berekening die wordt gebruikt om de CO2-uitstoot van Tata Steel vast te stellen (massabalansmethode) is conform de Europese regels en veel nauwkeuriger dan de in het artikel genoemde schoorsteenmethode, en kan aan de wettelijke vereiste 1,5% nauwkeurigheid voldoen. De schoorsteenmethode, zoals bepleit in het artikel, haalt dat bij lange na niet. Dat is dan ook de reden waarom de massabalansmethode wereldwijd wordt toegepast voor complexe inrichtingen zoals Tata Steel IJmuiden en andere staalbedrijven, en wordt geaccepteerd door alle relevante instanties. De rapportage van Tata Steel wordt ook nog twee keer per jaar door een extern bureau (DNV-GL) gecontroleerd.

Het rapporteren van CO2-emissies neemt Tata Steel zeer serieus en gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, volgens de voor onze industrie wereldwijd gebruikte en gevalideerde methode. Gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen en de verantwoordelijke overheidsinstanties.

 Voor meer informatie over onze methode voor ETS-rapportering, zie onze factsheet 'Methode ETS-rapportering CO2' op deze pagina.