Aanpassing beleid asbestclaims Tata Steel

13 Sep 2019

Tata Steel heeft na overleg met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) besloten om de manier waarop asbestzaken worden afgehandeld aan te passen.

Tata Steel hanteert vanaf nu een ruimhartiger aanpak. We doen niet meer standaard voor elke zaak een eigen onderzoek. We werken momenteel aan het vaststellen van een lijst met risicogebieden. Na vaststelling dat de betreffende persoon (langere tijd) in een risicogebied werkzaam is geweest, keren we de door het IAS vastgestelde vergoeding uit. Met het IAS hebben we de afspraak gemaakt dat elke zaak binnen een half jaar moet worden afgehandeld. Dat is inclusief behandeling door het IAS.