Milieu & Omgeving

Tata Steel heeft duurzaamheid in het hart van zijn strategie staan en wil verantwoord staal maken. Dat is alleen mogelijk vanuit een gezonde balans tussen de belangen voor mens, milieu, omgeving en het bedrijf.

Tata Steel streeft ernaar om de impact van zijn processen op de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren en een goede buurman te zijn. Op lange termijn (2030-2050) is de ambitie om CO2 neutraal staal te maken en daartoe zet Tata Steel verschillende innovatietrajecten in. En ondertussen onderneemt het staalbedrijf  verschillende activiteiten ten aanzien van veiligheid- en gezondheid, emissiereductie en de bescherming van de lucht- en leefkwaliteit. Helaas lukt het niet altijd om een goede buurman te zijn.

Tata Steel in IJmuiden werkt hard aan het verbeteren van haar milieuprestaties, waaronder het verminderen van geur-, stof en geluidsoverlast. Toch kan het voorkomen dat u last van ons heeft. Wij stellen het op prijs als u ons laat weten wanneer u hinder ondervindt van onze processen.

Een melding kunt u direct online doen via ons meldformulier. U kunt ook bellen met de milieulijn op 0800-0242255 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00-17.00).

 

Ondervindt u hinder van de processen van Tata Steel in IJmuiden? Dan kunt u dit aan ons melden door gebruik te maken van het online meldformulier.

Tata Steel in IJmuiden werkt hard aan het verbeteren van haar milieuprestaties, waaronder het verminderen van geur-, stof en geluidsoverlast. Toch kan het voorkomen dat u last van ons heeft. Wij stellen het op prijs als u ons laat weten wanneer u hinder ondervindt van onze processen.

Meldformulier

Ondervindt u hinder van de processen van Tata Steel in IJmuiden? Dan kunt u dit aan ons melden door gebruik te maken van het online meldformulier.

Lees meer
Inschrijven milieunieuwsbrief

Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief over milieu. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de omgeving van Tata Steel in IJmuiden.

Lees meer