Verantwoorde toeleveringsketen

De toeleveringsketen van staal is lang, complex en wereldwijd. De keten bestaat uit mijnbouwbedrijven, raffinaderijen, smelterijen, handelaren, onderdelenfabrikanten en dienstverleners. De complexiteit hiervan brengt ook vele uitdagingen met zich mee.

Tata Steel heeft in 2011 een Verantwoord Aankoopbeleid aangenomen, waarin de volgende vijf principes zijn vastgelegd:

  • Eerlijke bedrijfspraktijken - de Tata Gedragscode beschrijft de ethische normen en bedrijfspraktijken waarmee Tata Steel haar activiteiten uitvoert en we verwachten dat onze leveranciers vergelijkbare principes hanteren.
  • Milieubescherming - we verwachten van leveranciers dat zij effectieve beleidslijnen, processen en procedures hanteren om hun milieu-impact te beheersen.
  • Mensenrechten - wij verwachten van onze leveranciers dat zij beleid en procedures ontwikkelen en implementeren om de mensenrechten in hun bedrijf te bevorderen en te beschermen en hun leveranciers aan te moedigen hetzelfde te doen.
  • Ontwikkeling van de lokale gemeenschap - wij verwachten van onze leveranciers dat zij een bijdrage leveren aan de sociale, economische en institutionele ontwikkeling van de gemeenschappen waarin zij actief zijn.
  • Grondstoffenleveranciers zijn verplicht een pre-kwalificatievragenlijst in te vullen, waaruit blijkt dat zij voldoen aan onze normen op het gebied van gezondheid en veiligheid, milieu en mensenrechten.


Lees meer over Responsible Metals Supply Chain