Educatie - Techno Challenge

Tot 2020 gaan jaarlijks meer dan 70.000 technici met pensioen. Er is dus volop werk voor vaklieden en hoger opgeleiden met passie voor wetenschap en techniek. Tata Steel pakt samen met de overheid en het onderwijs deze kans en werkt aan een kansrijk toekomstperspectief voor de jeugd.

Dit begint met inspirerend onderwijs.

Tata Steel is initiatiefnemer van de Techno Challenge. Dit is een stichting die de ambitie heeft om een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van het tekort aan vaklieden en beta-technici op de arbeidsmarkt. Ook wil het platform door samenwerking te verbeteren tussen scholen en het bedrijfsleven, de kloof tussen theorie en praktijk verkleinen.

Onderwijsketen

Doel van de Techno Challenge is het interesseren van jongeren voor techniek, wetenschap, open innovatie, samenwerking en het prikkelen van de ondernemersgeest. De deelnemende scholen en bedrijven ontwikkelen samen uitdagend en praktisch lesmateriaal en organiseren competities tussen teams van scholen. De Techno Challenge richt zich op de hele onderwijsketen, van basisschool tot universiteit.

Jet-Net

Tata Steel is lid van het Jongeren en Technologie Netwerk. Dit netwerk van scholen en bedrijven richt zich specifiek op het bevorderen van de keuze voor bètaprofielen op het Havo en VWO en de doorstroom naar het hoger beroeps en wetenschappelijk onderwijs. Docenten en professionals uit het bedrijfsleven ontwikkelen contextrijk lesmateriaal zodat voor scholieren duidelijk wordt hoe de theorie op school in de praktijk tot uiting komt.