Historisch oxykalkslik: een aantal feiten op een rij

28 Mar 2019

Op het zuidwestelijke terreindeel van Tata Steel ligt (historisch) oxykalkslik opgeslagen, ook wel bekend als de HOKS-berg. De afgelopen tijd is deze opslag in het nieuws geweest en we begrijpen dat de omgeving vragen heeft. Graag zetten we voor u een aantal feiten op een rij.

Samenstelling
Oxykalkslik is een restproduct van de staalfabriek, ontstaan in de jaren 1975-1985. Het bestaat hoofdzakelijk uit ijzeroxiden en kalk. De hoeveelheid bedraagt circa 1.200.000 ton.

Vergunningen en monitoring
Sinds 1985 is er geen oxykalkslik meer bijgekomen, en daarom wordt deze berg sindsdien als een zogeheten ‘voormalige stortplaats’ beschouwd. Omdat er geen wijzigingen aan de berg plaatsvinden, heeft de opslag een passieve status. Voor een dergelijke opslag met passieve status is geen vergunning nodig.

Bovendien heeft Tata Steel een netwerk van meetpunten om de berg aangelegd, waarmee effecten van de berg op het grondwater worden gemonitord. In dit netwerk worden elk half jaar monsters genomen van het grondwater. Deze monsters vertonen de normale achtergrondwaarden. In de laatste rapporten van de halfjaarlijkse onderzoeken (2017 en 2018), was de conclusie dat de resultaten geen aanleiding geven tot aanvullend onderzoek.

Onderzoek door externe bureaus

  • In 2008 deed een extern bureau, BK Ingenieurs, onderzoek naar de mogelijke effecten van de berg op de omgeving. Uit dit onderzoek bleek dat de opslag van HOKS geen negatieve invloed heeft op het milieu (flora en fauna) en ook niet op de bodem (grond en grondwater). BK Ingenieurs adviseert in het onderzoeksrapport om de HOKS-opslag zonder aanvullende maatregelen te laten liggen, mits er geen plassen regenwater op de berg gevormd kunnen worden. 
  • In 2009 wordt aanvullend onderzoek gedaan door een ander extern ingenieursbureau, Oranjewoud, naar de monitoringsresultaten van het grondwater. Uit de monitoringsresultaten blijkt dat er een verhoogd arseengehalte in het grondwater zit. Oranjewoud doet nader onderzoek en concludeert dat dit van nature in het grondwater voorkomt, dat is gebruikelijk aan de Nederlandse kust. De HOKS-opslag heeft geen invloed gehad het verhoogde arseengehalte.