Omgeving

Tata Steel is zich sterk bewust van zijn plek in de omgeving. Daarom maken we echt werk van duurzaam ondernemen en nemen we onze sociale verantwoordelijkheid serieus.

Tata Steel levert als werkgever en via aanbestedingen een belangrijke bijdrage aan de lokale en nationale economie. We stimuleren de regionale werkgelegenheid als werkgever alsook door actieve deelname in diverse besturen, federaties en adviesraden. Tevens stimuleert en ondersteunt Tata Steel culturele, sociale, educatieve, en sportieve activiteiten en evenementen in de regio.

Tata Steel werkt continu aan vermindering van de hinder voor de omgeving. We produceren staal, een product dat volledig recyclebaar is. Onze installaties voldoen aan de stand der techniek en wij sporen onze medewerkers aan om op een milieubewuste manier te werken.

Tata Steel behoort qua energie-efficiency tot de wereldtop. Tata Steel recyclet zijn reststoffen maximaal. Binnen onze mogelijkheden selecteren we grondstoffen en leveranciers achtereenvolgens op financiële, bedrijfstechnische en milieu-impact. Onze werkwijze is gebaseerd op ISO 14001.

Wij streven naar een goede en tijdige communicatie met onze stakeholders en onze omgeving.

Tot 2020 gaan jaarlijks meer dan 70.000 technici met pensioen. Er is dus volop werk voor vaklieden en hoger opgeleiden met passie voor wetenschap en techniek. Tata Steel pakt samen met de overheid en het onderwijs deze kans en werkt aan een kansrijk toekomstperspectief voor de jeugd.

Het terrein van Tata Steel in IJmuiden laat - in verband met veiligheid - geen privébezoeken toe. Een mooi alternatief is het aanmelden voor een rit met onze stoomtrein van de vereniging Hoogovens Stoom IJmuiden.

Tata Steel is zich sterk bewust van zijn plek in de omgeving. Daarom maken we echt werk van duurzaam ondernemen en nemen we onze sociale verantwoordelijkheid serieus.

Op zondag 1 en zondag 8 juli 2018 organiseren Tata Steel en PWN speciaal voor omwonenden van 10.00 tot 12.00 uur een exclusieve excursie door de natuur op het terrein van het staalbedrijf. Door enorme belangstelling zijn de excursies reeds volgeboekt! U kunt zich via onderstaand formulier op de wachtlijst laten plaatsen. De minimale leeftijd voor deelname is 12 jaar. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.

Tata Steel is voortdurend in beweging. Het staalbedrijf vindt het belangrijk om omwonenden daar over te informeren.