Milieu

Tata Steel zet zich in voor het milieu door het creëren van duurzame toepassing van onze producten en door voortdurend onze prestaties op milieugebied te verbeteren.

In de landen en gebieden waar door Tata Steel productieactiviteiten worden uitgevoerd, wordt de milieuregelgeving consequent nageleefd. Tata Steel implementeert effectieve milieubeheerssystemen en spoort elke medewerker aan om op een milieubewuste manier te werken. Door onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe technologie verbeteren wij de milieuprestaties van onze processen en producten.

Tata Steel draagt bij aan een duurzame ontwikkeling door energie, water en grondstoffen efficiënter te gebruiken en onze natuurlijke rijkdommen optimaal te benutten. Samen met onze klanten verkrijgen wij inzicht in de milieugevolgen van onze producten gedurende hun gehele levenscyclus en bevorderen wij het terugwinnen, recyclen en hergebruiken van onze producten.

Wij meten onze milieuprestaties regelmatig en verwachten dat onze leveranciers en contractors op een verantwoordelijke wijze de juiste milieumaatregelen uitvoeren. Wij respecteren de zorgen van de lokale gemeenschap ten aanzien van de algemene leefomgeving en het milieu in en rond onze vestigingen.

Tata Steel in IJmuiden werkt hard aan het verbeteren van haar milieuprestaties, waaronder het verminderen van geur-, stof en geluidsoverlast. Toch kan het voorkomen dat u last van ons heeft. Wij stellen het op prijs als u ons laat weten wanneer u hinder ondervindt van onze processen.

Graag brengen wij u regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, gepland onderhoud aan onze installaties of geven wij een toelichting op ontstane hinder. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Inschrijven milieunieuwsbrief

Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief over milieu. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de omgeving van Tata Steel in IJmuiden.

Lees meer