Athos – CO2 opslag in de Noordzee

Zolang we nog CO2 uitstoten, willen we zoveel mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van methoden die vóórkomen dat het in de atmosfeer wordt uitgestoten.

Afvang en opslag is de beste methode om op kortere termijn CO2 te verminderen, terwijl wordt gewerkt aan manieren om CO2 te hergebruiken. CCUS (Carbon Capture, Usage & Storage) bestaat uit het afvangen en comprimeren van de CO2, die vervolgens wordt afgevoerd voor opslag en eventueel toekomstig gebruik.

Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel hebben in 2019 een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage) afgerond. De resultaten van deze studie laten zien dat zo’n CCUS-netwerk technisch realiseerbaar is. Zo is naar voren gekomen dat bedrijven in het Noordzeekanaalgebied het potentieel hebben om in 2030, via CCUS, tot 7,5 MT (miljoen ton) CO2 per jaar aan uitstoot te kunnen reduceren. Het project staat ook open voor andere deelnemers. Tata Steel kan bijdragen aan een  reductie van 4-5 MT. Onze totale uitstoot nu is 12,5 MT, dus dat zou neerkomen op een reductie van circa 40%.

Om te komen tot een concreter projectvoorstel is verder onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de effecten van beleidskeuzes van de Nederlandse overheid op het gebied van CCUS, de route van het CCUS-netwerk, technische specificaties van het systeem, opslaglocaties etc. In de komende maanden zullen Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel hier gezamenlijk aan werken.   

Ook hier zal ons HIsarna proces een grote rol spelen. Deze technologie maakt het mogelijk om CO2 makkelijk af te vangen, en past daarom moeiteloos in de infrastructuur die hiervoor gebouwd moet worden. 

Tata Steel ziet CO2 afvangen en opslaan als een tijdelijke oplossing. De toekomst is weggelegd voor 'Carbon Capture and Usage', waarbij CO2 uit de staalproductie wordt gebruikt als grondstof in andere sectoren als de chemische industrie of de glastuinbouw.