Hisarna

Er zijn in onze wereld tegenwoordig veel uitdagingen. Klimaatverandering, voedsel- en waterschaarste, het managen van schaarse grondstoffen, het herstellen van de schade die menselijke activiteit aan het ecosysteem aanricht, en het veiligstellen van gezondheid, veiligheid en gelijke kansen.

Bij Tata Steel begrijpen wij dat we aan de verwachtingen van al onze stakeholders moeten voldoen en willen we bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. We kunnen en moeten een belangrijke rol spelen in het aangaan van deze uitdagingen, zowel in onze producten en diensten als in onze operatie.

Bouwen aan een duurzame staalindustrie

Processtabiliteit, installatiebeschikbaarheid en -betrouwbaarheid

Bouwen aan het leidende Europese staalbedrijf dat duurzaam is in alle opzichten

De naam HIsarna is een samenstelling van het oud-keltische woord voor ijzer (‘Isarna’) en de naam van het smeltvat (‘Hismelt’).

Deze nieuwe technologie om staal te maken. Deze bestaat uit een reactor waar bovenin ijzererts wordt ingevoerd. Het erts wordt bij een hoge temperatuur vloeibaar gemaakt in een cycloon en druppelt op de bodem van de reactor waar steenkoolpoeder wordt geïnjecteerd.

Het productieproces van HIsarna is efficiënter dan het huidige proces, doordat er geen voorbewerking van de ertsen en metallurgische kolen meer nodig is.

De maximale productiecapaciteit van de huidige HIsarna pilot plant bedraagt 60.000 ton vloeibaar ruwijzer per jaar. Ter vergelijking: Hoogoven 7 in IJmuiden produceert 10.000 ton vloeibaar ruwijzer per dag.

HIsarna is een doorbraaktechnologie om staal te maken, die grote mogelijkheden biedt om de CO2 output te reduceren, een efficiënt energieverbruik bevordert en het gebruik/hergebruik van uiteenlopende materialen mogelijk maakt en daardoor een belangrijke bijdrage levert aan een circulaire economie.

De vijfde proef met HIsarna, die in 2017 plaatsvindt, is een duurproef van een half jaar. Voorafgaand daaraan is de installatie ingrijpend gewijzigd.

Vind het laatste nieuws over HIsarna hier