Innovatie

Tata Steel staat achter het klimaatakkoord van Parijs en de klimaatambities van het kabinet. Als staalbedrijf hebben we de verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan.

Tata Steel ambieert dan ook om vanaf 2050 CO2-neutraal staal te produceren. Tata Steel behoort nu al tot de wereldwijde top als het gaat om staalbedrijven met de laagste CO2-uitstoot per ton staal. Ons staal wordt gemaakt in onze hoogovens, 's werelds meest gebruikte technologie voor staalproductie.

De afgelopen jaren hebben we diverse technologische verbeteringen doorgevoerd voor het verlagen van de CO2-uitstoot. Om de CO2-uitstoot verder drastisch te verlagen, onderzoeken we baanbrekende nieuwe technieken, een complete herinrichting van de processen, samenwerking met andere partners in de keten én de inzet van duurzame brandstoffen, zoals groene elektriciteit en waterstof. We focussen op ontwikkelingen die de manier waarop staal geproduceerd wordt, duurzaam kunnen veranderen.

 

Onze ambitie: CO2 neutraal staal maken

Tata Steel in Europa ambieert om vanaf 2050 CO2-neutraal staal te produceren. Tegelijkertijd moeten we hiermee ons geld kunnen verdienen, investeren en concurreren.

Vandaag al wordt gewerkt aan de ontwikkeling van technologieën die in de toekomst nodig zijn. Het staalbedrijf zet in op drie trajecten die op de middellange en lange termijn stapsgewijs de uitstoot van CO2 gaan verminderen.

Belangrijke thema’s hierbij zijn:

  • Het ontwikkelen van baanbrekende technologieën, waaronder ons eigen HIsarna-technologie, die ons helpen om onze CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.
  • Het omzetten van afvalgassen uit de staalproductie in waardevolle grondstoffen voor de chemische industrie en het creëren van mogelijkheden om aan te sluiten op een infrastructuur voor CO2 
  • Het hergebruiken van CO2 op de langere termijn
  • Een centrale rol spelen in de transitie naar de waterstofeconomie


Artikel in IJmondiaan over Tata Steel & energietransitie

Er zijn in onze wereld tegenwoordig veel uitdagingen. Klimaatverandering, voedsel- en waterschaarste, het managen van schaarse grondstoffen, het herstellen van de schade die menselijke activiteit aan het ecosysteem aanricht, en het veiligstellen van gezondheid, veiligheid en gelijke kansen.

De hyperloop wordt gezien als het vervoer van de toekomst. Daarmee kunnen personen en goederen met een snelheid van 1.000 kilometer per uur enorme afstanden overbruggen in een vacuüm stalen buis, voortgestuwd door magneten.

Zolang we nog CO2 uitstoten, willen we zoveel mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van methoden die vóórkomen dat het in de atmosfeer wordt uitgestoten.

Op lange termijn ligt de oplossing voor CO2-neutrale staalproductie in het gebruik van waterstof. De chemische reactie zou dan water (H2O) produceren in plaats van CO2.

Wij gaan geen uitdaging uit de weg. We gebruiken de modernste technologieën om de kwaliteit en prestaties van ons staal te verbeteren en de toepassingen ervan uit te breiden.

Contact