Circulaire economie

Een circulaire economie is een economie die gericht is op het behoud van de waarde van materialen en producten. Afval wordt voorkomen door minder materiaal te gebruiken of door producten duurzamer te maken, of het wordt geëlimineerd door hergebruik of van producten en de recycling van materialen.

Staal is bij uitstek geschikt om te worden geïntegreerd in de circulaire economie. Het is een veelzijdig materiaal dat het mogelijk maakt om producten opnieuw te gebruiken, en het materiaal is - uniek - oneindig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies.

Staal wordt gebruikt, nooit geconsumeerd. Het is een permanent materiaal dat niet verloren gaat. In een wereld waar de vraag naar staal blijft groeien, is dit een drijvende kracht – staal is het meest gerecyclede materiaal ter wereld met een recyclingpercentage van 80-95%. Tata Steel is nu al een belangrijke staalrecycler en gebruikt ongeveer 20% staalschroot in ons staalproductieproces.


 

HIsarna als drijvende kracht

De ontwikkeling van HIsarna als een CO2 arm alternatief voor de staalproductie biedt nieuwe mogelijkheden voor het recyclen en terugwinnen van staalschrot. Het HIsarna-proces kan tot 50% van het schrot gebruiken. De technologie zal ons ook in staat stellen om zink uit verzinkt staalschrot terug te winnen - momenteel een moeilijk proces om te bereiken. Het gebruik van deze nieuwe techniek voor de terugwinning en het hergebruik van zink zal een enorme bijdrage leveren aan een kringloopeconomie en kan in het volgende decennium mogelijk zijn.

 

Samen naar een circulaire economie

Een circulaire economie bereik je niet alleen. Samenwerking over verschillende sectoren heen, is dan ook essentieel. Zo is Tata Steel samen met chemieconcern Dow Chemical in Terneuzen een pilot gestart, om CO uit de hoogovengassen in IJmuiden om te zetten in nafta. Dow Chemical gebruikt deze nafta als grondstof voor het maken van plastics die vervolgens weer kunnen worden gebruikt in het hoogovenproces. Het resultaat: een gesloten koolstofkringloop waarin geen CO2 in de atmosfeer terecht komt. 

Deze samenwerking zal in 2030 een reductie opleveren van de CO2-uitstoot met 4-5 miljoen ton per jaar. De gehele opdracht aan de Nederlandse industrie is een reductie van 14,3 miljoen ton CO2 in 2030. Deze bijdrage is dus meer dan 30 procent van de nog in te vullen opgave van de gehele industrie die voortvloeit uit het Nederlandse Klimaatakkoord voor 2030. 

 

Onze klanten als onderdeel van de circulaire economie

Tata Steel zet zich al jaren in om ook een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsactiviteiten van onze klanten. Zo is Tata Steel erkend als 's werelds eerste staalbedrijf dat een Environmental Product Declaration (EPD)-programma (Environmental Product Declaration) heeft - extern geverifieerd en voldoend aan internationale normen. In onze eigen industrie zijn we hiervoor erkend als de winnaar van de worldsteel's award in de categorie 'Excellence in Life Cycle Assessment' in 2018. In 2019 ontving Tata Steel een award voor het ontwikkelen van een life cycle assessment tool om de duurzaamheid  te kunnen meten van nieuwe producten.
Tata Steel heeft de grootste portfolio aan producten die gecertificeerd zijn volgens BES 6001, wat onze klanten de zekerheid biedt dat ze hun producten inkopen via een verantwoorde toeleveringsketen.