Regionale Staalagenda 2020

De vernieuwde regionale staalagenda geeft een doorkijk naar 2020 in de ambities op onderwerpen die de samenleving aangaan. We kijken terug op wat is gerealiseerd sinds de eerste Regionale Staalagenda en zetten de accenten voor 2020 opnieuw.

‘De hele maakindustrie in de IJmond staat voor grote uitdagingen. Denk aan het verbeteren van de concurrentiekracht, circulaire economie, energie en leefbaarheid. Dat maakt dat we – nog meer dan in het verleden – de handen ineen moeten slaan voor deze thema’s. Zo bouwen we samen aan de krachtigste woon-werk regio van industrieel Nederland’, aldus hubdirecteur Hans van den Berg

 

In 2016 hebben de onderwerpen  ‘mensen, vernieuwen en verduurzamen’ uit de in 2014 gepubliceerde Regionale Staalagenda nog hoge prioriteit. Inmiddels zijn belangrijke prestaties geleverd, zoals de 22 MW zonnepanelen op de daken van Tata Steel en de opening van een nieuw innovatiecentrum in Amsterdam. Om die reden presenteert Tata Steel nu een vernieuwde Regionale staalagenda voor een concurrerende maakindustrie in de IJmond, en breder in de hele MRA-regio. Zo kan invulling worden gegeven aan de ambities voor een vitale economie, duurzame energievoorziening en een gezonde leefomgeving.

 

Voor de laatst genoemde drie thema’s wordt in de vernieuwde regionale staalagenda uiteengezet wat Tata Steel vraagt van regionale partijen, waar onder overheden. Onder de kopjes “samenwerking’ treft u aan waar de verbinding ligt en wat Tata Steel vraagt.

 

Bijzondere blijk van dank gaat het naar regionale partijen die gedurende speciale stakeholdersessies inhoudelijk hebben bijgedragen; te weten de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, de Provincie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, PWN, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, Dorpsraad Wijk aan Zee, Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied en IJmond, alsmede de Ondernemersverenigingen Oram en OV IJmond.

Bekijk hier een filmje over de Regionale Staalagenda

Regionale Staalagenda 2020