Tata Steel in Europa werkt samen aan verantwoorde metaalketens

De samenleving verwacht in toenemende mate dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten van hun productieketen. Tata Steel begrijpt dat als we ook in de toekomst staal willen blijven maken, dat we met onze bedrijfsvoering, producten en diensten moeten bijdragen aan een duurzame samenleving. Daarom stelt Tata Steel duurzaamheid centraal in onze strategie.

De metaalketen is lang, complex en wereldwijd. Uit onderzoek (MVO Sector Risico Analyse) blijkt dat binnen de metaalketen een verhoogde kans bestaat  op misstanden zoals het schenden van arbeidsrechten en milieu- en biodiversiteitsnormen. De metaalsector bundelt daarom de krachten om risico’s in kaart te brengen en samen te werken om deze risico’s te verkleinen. Bedrijven, brancheverenigingen, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties hebben daarvoor op 23 mei 2019 het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’ getekend. Met dit internationale MVO convenant zet Tata Steel, samen met andere metaalbedrijven, een belangrijke stap om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor alle aspecten van de productieketen.Met dit convenant is de metaalindustrie ook voorbereid op de EU- verordening die in 2021 in werking treedt. Deze schrijft voor dat grote importeurs van metalen verplicht zijn om gedegen onderzoek te doen naar de herkomst.

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie.

De uitvoering van het Convenant zal gericht zijn op :

  • bedrijven te voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen te begrijpen en aan te pakken,
  • het aanpakken van specifieke problemen in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen (schroot), en
  • relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) aan te moedigen om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

Tata Steel doet een beroep op partners om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken. Onze doelstelling is om vanaf 2050 een CO2 neutrale staalproducent te zijn.

Wij hebben de ambitie om onze producten en bijproducten te integreren in de circulaire economie. Tata Steel werkt nauw samen met klanten, industriële partners, belangenverenigingen, overheidsinstanties en vele anderen om deze ambitie te realiseren.

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant@ser.nl of bezoek de website www.imvoconvenanten.nl/metallurgisch