Duurzaamheid

De wereld kent veel uitdagingen als het gaat om duurzame ontwikkeling. Het bieden van een veilige en gezonde werk- en leefomgeving met gelijke kansen voor iedereen, duurzame energievoorziening, en het in stand houden van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Het zijn slechts een aantal voorbeelden.

Tata Steel is onderdeel van de Tata Group en daarmee gericht op het leveren van waarde aan de omgeving waarin het bedrijf opereert. Onze ambitie is om een verantwoorde producent zijn van staal te zijn en waarde te creëren voor al onze belanghebbenden. Wij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambitie van onze samenleving. Tata Steel doet dit door het verantwoord produceren van staal en door te blijven investeren in onze mensen, nieuwe productietechnologieën en productinnovaties.  

Staal is een permanent materiaal dat nooit verloren gaat. Doordat producten van staal een lange levensduur hebben, worden hergebruikt en uiteindelijk worden gerecycled, worden grondstoffen en energie zeer efficiënt gebruikt. 

Tata Steel is voortdurend in beweging. Het staalbedrijf vindt het  belangrijk om een goede buur te zijn door u onder andere goed te informeren. Klik hier om u in te schrijven voor de digitale RondomStaal

Mensen maken ons succes. Daarom werkt Tata Steel aan een gezonde toekomst voor zijn medewerkers.

Tata Steel is zich sterk bewust van zijn plek in de omgeving. Daarom maken we echt werk van duurzaam ondernemen en nemen we onze sociale verantwoordelijkheid serieus.

Voor Tata Steel is continuïteit van groot belang, echter niet zonder rekening te houden met de belangen van anderen.

Tata Steel in IJmuiden neemt een belangrijke maatschappelijke positie in. Het bedrijf is zich daarvan bewust en wil inzicht geven in ambities en ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Innovatie

Tata Steel in Europa is onderdeel van de Tata Steel group, een van de grootste staalconcerns  in de wereld. Meer informatie over de financiële en duurzaamheidsprestatie van de Tata Steel group is hier te vinden.

Inschrijven milieunieuwsbrief

Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief over milieu. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de omgeving van Tata Steel in IJmuiden.

Lees meer
Inschrijven digitale RondomStaal

Tata Steel is voortdurend in beweging. Het staalbedrijf vindt het belangrijk om omwonenden daar over te informeren.

Lees meer